Kaliforniya milletvekilleri şirketlerin değer zinciri emisyonlarının tamamını açıklamasını gerektiren yasa tasarısını geçirmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde (“ABD”) birçok şirketinin tam değer zinciri sera gazı (GHG) emisyonlarını açıklamasını gerektirebilecek yeni bir Kaliforniya yasa teklifi Eyalet Meclisi’nden geçmiş, böylelikle zorunlu emisyon raporlama yasa tasarısı kanunlaştırılmıştır.

Mevzuat, Kaliforniya’da iş yapan 1 milyar doların üzerinde geliri olan şirketlerin, doğrudan emisyonlar (Kapsam 1), elektriğin satın alınmasından ve kullanımından kaynaklanan emisyonlar (Kapsam 2) ve tedarik zincirleri, iş seyahatleri, çalışanların işe gidip gelmeleri, satın alma, atık ve su kullanımıyla ilişkili olanlar dahil (Kapsam 3) dolaylı emisyonlar dahil olmak üzere tüm kapsamlardaki emisyonlarını yıllık olarak raporlamasını gerektirecektir.

Sera Gazı Protokolü standartlarına göre ölçüm ve raporlamanın gerçekleştirilmesiyle Kapsam 1 ve 2 emisyonları için 2026 yılında, Kapsam 3 emisyonları için ise 2027 yılında bilgilendirme yükümlülükleri başlayacaktır.

2026’da Kapsam 1 ve 2 emisyonları için bildirim yükümlülükleri başlayacak olup 2027’de ise Kapsam 3 emisyonları için başlayacak ve ölçüm ve raporlama, Sera Gazı Protokolü standartlarına göre gerçekleştirilecektir.

Ayrıca, şirketlerin emisyon raporlarını almak için üçüncü taraf güvencesi sağlamaları gerekecektir.

2026’da Kapsam 1 ve 2 emisyonları için “sınırlı bir güvence (limited assurance)” seviyesi ile başlayacak ve 2030’da daha sıkı bir “makul güvence (reasonable assurance)” seviyesi ile devam edecek, Kapsam 3 için ise 2030’da sınırlı bir güvence seviyesi gerekecektir.

Bu duyuru, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (U.S. Securities and Exchange Commission –“SEC”) kendi iklimle ilgili açıklama kurallarının ABD şirketleri için nihai sürümünü hazırladığı döneme denk gelmektedir.

İlk önerinin Mart 2022’de yayınlanmasının ardından, Kaliforniya yasası bazı yönlerden önerilen SEC kurallarından daha ileriye gitmekte olup yasa tüm büyük şirketlere uygulanırken, SEC’nin ilk önerisi sadece kamuya açık olan şirketlere uygulanacak ve tüm Kapsam 3 emisyonlarını içermektedir. SEC’nin ilk önerisi, Kapsam 3 emisyonlarının malzeme ise veya şirketin Kapsam 3’ü içeren bir emisyon azaltma hedefi belirlediyse bildirilmesini gerektirmekte olup bu yıl SEC Başkanı Gary Gensler, yüksek maliyetlerle ilgili endişeleri ve doğru bilgi sağlama yeteneği konusundaki endişeleri ifade eden geri bildirimler sonrasında kurallarında bazı değişikliklerin düşünüldüğünü belirtmiştir.

SEC’in kuralları, iklimle ilgili etkilerin açıklanması gerekliliğine karşı çıkan Cumhuriyetçi milletvekillerinin de muhalefetiyle karşı karşıya kalacaktır. SEC iklimle ilgili zorunlu raporlama oluşturmada başarısız olsa dahi, teklif edilen Kaliforniya yasası yine de emisyonların geniş çapta açıklanmasını sağlayabilecektir. Şubat ayında tasarı sunulurken, yeni raporlama kurallarının Kaliforniya pazarında faaliyet gösterdikleri sürece çoğu büyük ABD şirketi için geçerli olacağını belirtilmiştir.

Buna ek olarak, birçok ABD şirketinin , örneğin Avrupa’da iş yapan büyük şirketler için zorunlu raporlama yükümlülüklerini içeren AB’nin Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi’ne (Corporate Sustainability Reporting Directive – “CSRD”) uyması gerekecektir.