Bileşik Krallık Emisyon Ticaret Sisteminin Kapsamının Genişletilmesi

Birleşik Krallık hükümetinin Emisyon Ticaret Sistemi (“UK ETS”) Otoritesi, 23 Mayıs 2024 tarihinde yeni bir istişare paketi başlatarak, UK ETS’yi atık enerjisi ve atık yakma sektörleri de dahil olmak üzere yeni sektörlere genişletmeyi ve karbon giderme (carbon removal) faaliyetlerini

Avrupa Birliği Hava Yolu Şirketlerine İlişkin Yeşil Aklama Eylem Planı

Avrupa Komisyonu 30 Nisan 2024 tarihinde, yanıltıcı yeşil aklama (greenwashing) uygulamaları nedeniyle Avrupa Birliği (“AB”) tüketici otoriteleriyle birlikte 20 hava yolu şirketine karşı bir eylem planı başlattığını duyurmuştur.

Bu eylem planı, CO2 emisyonlarının, iklim projelerine destek olmak veya sürdürülebilir havacılık

2024-05-02T22:35:53+03:002 Mayıs 2024|Uluslararası Ticaret|

Avrupa Birliği Endüstriyel Emisyonlar Direktifi

Avrupa Konseyi 12 Nisan 2024 tarihinde, endüstriyel faaliyetlerin çevresel etkisini düzenlemeyi ve izlemeyi amaçlayan iki tamamlayıcı yasal düzenleme olan Endüstriyel Emisyonlar Direktifi’nin (Industrial Emissions Directive –“IED”) revizyonu ve Endüstriyel Emisyonlar Portalı’nın (Industrial Emissions Portal- “IEP”) kurulmasına ilişkin düzenlemeyi onaylamıştır.

Avrupa Yeşil

2024-04-29T16:25:53+03:0029 Nisan 2024|Genel|

Birleşik Krallık Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması

Birleşik Krallık Hükümeti Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (EU Carbon Border Adjustment Mechanism- “EU CBAM”) 2026’da tamamen faaliyete geçmesinden bir yıl sonra, 2027 yılına kadar Birleşik Krallık CBAM’ın (“UK CBAM”) uygulamaya gireceğini duyurmuştur.  UK CBAM uygulamasının Birleşik Krallık Emisyon

2024-04-29T16:24:40+03:0029 Nisan 2024|Çevre Hukuku|

SBTI Net Sıfır Hedeflerinde Karbon Sertifikaları ve Karbon Kredileri

9 Nisan 2024 tarihinde kurumsal çevresel sürdürülebilirlik eylemini iklim değişikliğini sınırlamaya yönelik küresel hedeflerle uyumlu hale getirmeye odaklanan önemli kuruluşlardan biri olan Bilime Dayalı Hedefler girişimi (The Science Based Targets initiative-“SBTi”), kurumsal net sıfır hedef belirleme standardında Kapsam 3 değer

2024-04-29T16:19:28+03:0029 Nisan 2024|Genel|

Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi

Türkiye, Paris Anlaşması uyarınca sera gazı emisyonlarını azaltmayı ve düşük karbonlu ekonomiye geçmeyi taahhüt etmiştir. Anlaşma çerçevesinde hedef, 2053 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmaktır. Bu taahhüt aynı zamanda Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakatı’na (“EU Green Deal”) uyumu da içermektedir.

Türkiye, 2053

2024-04-29T16:16:18+03:0029 Nisan 2024|Genel|
Go to Top