HABERLER & MAKALELER2022-04-05T10:19:27+03:00

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı

11.08.2022 tarihinde 31920 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren : Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile birtakım değişiklikler yapılmıştır. İşbu bilgi notumuz kapsamında söz konusu değişiklikler incelenecektir. Bazı Önemli Değişiklikler: Şebekeye ihtiyaç fazlası enerji verilmesi halinde ihtiyacın üzerinde satışa konu edilebilecek üretim miktarı Değişiklik Yapan Yönetmelik ile sınırlandı. Bu sınırlamaya

Dönüşüm Tahvili Nedir?

Dönüşüm Tahvili (Geçiş Tahvili) Nedir? Yeni bir ürün olarak bahsedilmesi gereken “dönüşüm (geçiş) tahvili” ise yeşil badana eğilimlerini engellemek, yeşil tahvil piyasasındaki kriterleri korumak için geliştirilmiştir. Bu tahviller, yeşil bir alanda faaliyet göstermeyen bir şirketin daha yeşil uygulamalara geçmesini sağlayabilecek uygulamaları finanse etmek üzere tasarlanmıştır. Bu kapsamda dönüşüm tahvili, bir şirketin azaltılmış çevresel etkiye veya daha

Yeni Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

29 Temmuz 2022 tarih ve 31907 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (“Yönetmelik”) yürürlüğe girerek 7 Şubat 1993'den beri yürürlükte olan Çevresel Etki Yönetmeliği çeşitli revizyonlar yapılarak kaldırıldı. Yeni Yönetmelik ile yeşil kalkınma hedefleri kapsamında güncellemeler yapılarak rüzgar, hidroelektrik ve jeotermal enerji santrallerine yönelik güç bazlı ayrımlar kaldırıldı. Çevresel Etki Değerlendirmesi (“ÇED”)

Sit Alanlarında RES ve GES ilke kararlarında yapılan değişiklik 20.07.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Doğal Sit Alanlarında Rüzgâr Ve Güneş Enerjisi Projeleri Geliştirilmesine Yönelik İlke Kararlarda Yapılan Değişiklik (“Değişiklik”) 20.07.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan Değişiklik uyarınca, nitelikli doğal koruma alanlarında Güneş Enerjisi Santralleri (“GES”) yatırımları yapılmasının yolu açılırken, doğal koruma alanlarında gerçekleştirilecek Rüzgar Enerjisi Santralleri (“RES”) yatırımlarına ilişkin ise kapasite sınırı getirildi.

Kapasite Tahsisleri Hakkında Duyuru

Kapasite Tahsisleri Hakkında Duyuru Yayımlandı! T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“EPDK”) tarafından kapasite tahsisleriyle ilgili olarak 03.03.2022 tarihli ve 10822 sayılı Karar alınmıştı. EPDK tarafından 2022 yılı Temmuz ayında Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’ne iletilen yardımcı kaynak bağlantı başvuruları, RES/GES güç artış başvuruları ve Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Madde-5 (1-h) hükmü doğrultusunda yapılan

Enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete’ de yayınlandı.

Konu: Enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete’ de yayınlandı. Tarih: 06.07.2022 6 Temmuz 2022 tarihinde Resmi Gazete’ de  27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik maddelerinde yapılan değişiklik (“Değişiklik”) uyarınca temel değişiklikleri şu şekilde sıralayabiliriz. Kurulu

Elektrik depolamalı GES veya RES’ lere yarışmasız ön lisans hakkı veren kanun değişikliği yürürlüğe girdi.

Konu: Elektrik depolamalı GES veya RES' lere yarışmasız ön lisans hakkı veren kanun değişikliği yürürlüğe girdi. Tarih: 05.07.2022 1.  Giriş 5 Temmuz 2022 tarihinde Resmi Gazete’ de  7417 Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişiklik (“Değişiklik”) uyarınca Elektrik depolamalı GES veya RES' lere yarışmasız

Gayrimenkul alım-satım işlemlerinin, tapu müdürlüklerinin yanı sıra noterlerden de yapılabilmesi hakkında kanun değişikliği

Konu: Gayrimenkul alım-satım işlemlerinin, tapu müdürlüklerinin yanı sıra noterlerden de yapılabilmesi hakkında kanun değişikliği Tarih: 29.06.2022 1. Giriş Noterler Kanunu'nda (‘’Kanun’’) yapılan değişiklik 28 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Kanun’da yapılan değişik ile noterlere 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren gayrimenkul alım-satım işlemi yapabilme ve tapu siciline şerh koyabilme yetkisi verilmiştir. 2. Yapılan Değişiklik Yapılan değişiklik

Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik

Konu: Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Tarih: 29.06.2022   1. GİRİŞ  Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) 29 Haziran 2022 Tarihli ve 31881 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 2. YÖNETMELİK’İN AMACI Yönetmelik’in amacı, ülkemizin de taraf olduğu “Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü”kapsamında yer alan florlu sera gazlarının salımını kontrol altına almak üzere florlu

Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber

Konu: Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber Tarih: 21.06.2022  1. Çerez Nedir? 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “Çerez” tanımı yapılmış değildir. Bu kapsamda Çerez’in ne olduğuna ilişkin 20.06.2022 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından ve aynı zamanda Resmi Gazete’de yayımlanan Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber (“Rehber”) ile Çerez tanımı ve uygulanması hakkındaki bilgiler referans alınacaktır.

Go to Top