HABERLER & MAKALELER2022-04-05T10:19:27+03:00

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (‘’7451 Sayılı Kanun’’) 10 Nisan 2023 tarihli ve 32159 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeşil Organize Sanayi Bölgesi (“Yeşil OSB”), Organize Sanayi Bölgeleri’nin enerji ve kaynak kullanımı, risk analizi ve iklim değişikliği ile mücadele ve ilgili konulara ilişkin sürdürülebilir politikalar geliştirerek yol haritası oluşturulmasını

Greenwashing (Yeşil Aklama) Türleri

Greenwashing (Yeşil Aklama) kavramı, yeşil halkla ilişkiler ve yeşil pazarlamanın aldatıcı bir şekilde bir kuruluşun ürünlerinin, amaçlarının ve politikalarının çevre dostu olduğuna kuruluşları ve tüketicileri ikna etmek için kullanıldığı bir pazarlama türüdür. En genel anlamı ile bir pazarlama ve rekabet yöntemi olan "yeşil aklama," son yıllarda şirketler arasında artan “çevreye duyarlı olma yarışı” ile oldukça büyük

AB Yenilenebilir Hidrojen Standartları

Avrupa Komisyonu, 13 Şubat 2023 tarihinde Yenilenebilir Enerji Direktifi kapsamında çıkarılan iki adet Yetki Devrine Dayanan Tasarruf (“Delegated Act”) aracılığı ile Avrupa Birliği’nde (“AB”) yenilenebilir hidrojene ilişkin standartlara dair kurallar önermiştir. Yetki Devrine Dayanan Tasarruflar, enerji altyapısı yatırımları ve devlet yardımı kuralları ile endüstri ve ulaşım sektörleri için yenilenebilir hidrojen için yasal hedefleri içeren geniş bir

Ürün Sorumluluğu Direktifi

28 Eylül 2022 tarihinde Avrupa Komisyonu, kusurlu ürünlerin sorumluluğuna ilişkin yeni bir yönerge için teklif yayınlamıştır. Teklif, 1985'te kabul edilen mevcut Ürün Sorumluluğu Direktifini revizesi niteliğinde olup, Avrupa Birliği'nin ürün yükümlülüğü rejimini dijital çağ, döngüsel ekonomi iş modelleri ve küresel değer zincirleri ile hızlandırmayı amaçlamaktadır. Avrupa Birliği’nde ürün sorumluluğu, 25 Temmuz 1985 tarihli ve bozuk/kusurlu ürünlerin

Birleşik Krallık’ta Karbon İthalat Vergisi

Birleşik Krallık’ta, yerel çelik sektörünü korumak amacıyla Avrupa Birliği'nin (“AB”) Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (Carbon Border Adjusment Mechanism- “CBAM”) kurallarına benzer bir karbon ithalat vergisi değerlendirilmektedir. Birleşik Krallık, 1 Ocak 2021 tarihinden bu yana kendi emisyon ticaret sistemine sahiptir. Birleşik Krallık Emisyon Ticaret Programı (“UK ETS”), Birleşik Krallık tarafından sera gazı emisyonlarını ele almak ve emisyon

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Uygulama Rehberi

Avrupa Komisyonu Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın (“SKDM”) uygulamasına yönelik bir rehber (“Rehber”) yayınlamıştır. Avrupa Birliği (“AB”) 15 Mart 2022 tarihinde, 55’e Uyum Paketi kapsamında, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması üzerinde anlaşmaya varmıştır. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın tam olarak yürürlüğe girmesi ile birlikte AB Emisyon Ticaret Sistemi'ndeki (“ETS”) sektörlerin %50'sinden fazlasını kapsaması öngörülmektedir. Bir taraftan uygulanan Emisyon Ticaret

Avrupa Yeşil Mutabakatı Sanayi Planı

Avrupa Komisyonu, 1 Şubat 2023 tarihinde Avrupa'nın net sıfır endüstrisinin rekabet gücünü artırmak ve iklim nötrlüğüne hızlı geçişi desteklemek için Yeşil Mutabakat Sanayi Planını açıklamıştır. Avrupa Birliği'nin (“AB”) net sıfır teknoloji ve ürünler için üretim kapasitesinin ölçeğini artırmayı amaçlayan planı, dört sütundan oluşmaktadır. Bunlar; daha basit bir düzenleyici çerçeve, finansmana daha hızlı erişim, becerilerin geliştirilmesi ve

Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Konu: Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Tarih: 12.01.2023 1. GİRİŞ  11 Ocak 2023 tarihli ve 32070 sayılı Resmi Gazete’de Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (‘’Yönetmelik’’) yayımlanmıştır. İlgili yasal düzenleme kapsamında noterler tarafından düzenlenen taşınmaz satış sözleşmelerine uygulanacak usul ve esaslar hakkında yeni

6434 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30.11.2022 tarih ve 32029 sayılı Resmî Gazete yayınlanan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar

 Konu: 6434 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30.11.2022 tarih ve 32029 sayılı Resmî Gazete yayınlanan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar Tarih: 02.12.2022 1. GİRİŞ Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar (‘’Karar’’), 6434 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30.11.2022 tarih ve 32029 sayılı Resmî Gazete uyarınca yayınlanmıştır. İşbu yeni düzenlemeye göre aktif toplamı, yıllık net satış

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişik Yapılmasına Dair Kanun 32015 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı.

Konu: Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişik Yapılmasına Dair Kanun 32015 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı. Tarih: 29.11.2022 1. Giriş 26 Kasım 2022 tarih ve 32015 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa ilişkin önemli değişiklikler getirilmiştir. 

Go to Top