HABERLER & MAKALELER2022-04-05T10:19:27+03:00

AVRUPA BİRLİĞİ EMİSYON TİCARET SİSTEMİ VE İLGİLİ DÜZENLEMELERDE YAPILAN GÜNCELLEMELER

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi (“AB ETS”) ve konuyla ilgili düzenlemelerde güncelleme yapılmasına ilişkin yapılan çalışmanın taslak metninin (“Taslak”) tamamlandığı duyurulmuştur. 01.07.2024 tarihinden 29.07.2024 tarihine kadar geri bildirime açık olacağı belirtilmiştir. TASLAK NEYİ HEDEFLİYOR? Avrupa Birliği (“AB”) mevzuatının 'Fit for 55' paketi bağlamında, ETS Direktifi, Avrupa İklim Yasası'nda yer alan ve net sera gazı

Alman Tedarik Zinciri Kanunu Güncel Gelişmeler

Alman Hükümeti, Alman Tedarik Zinciri Kanunu’nda (Lieferkettengesetz- “LkSG”) değişiklik planlandığını duyurmuş olup 5 Temmuz 2024'te 2025 bütçesi üzerinde bir ön uzlaşmaya varmıştır. Uzlaşmanın bir parçası da "Büyüme İnisiyatifi – Almanya için Yeni Ekonomik Dinamikler" adlı bir belge olup uzlaşma uyarınca LkSG’nin AB Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü (Corporate Sustainability Due Diligence Directive- “CS3D”) kapsamına indirgenmesi planlanmaktadır. LkSG,

İSVİÇRE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI

İsviçre hükümeti, sürdürülebilirlikle ilgili kurumsal yönetim kurallarını uluslararası sistemlerle, özellikle Avrupa Birliği Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (Corporate Sustainability Reporting Directive- “CSRD”) ile uyumlu hale getirmeye yönelik tekliflere ilişkin bir danışma süreci başlattığını duyurmuştur. Bu teklifler arasında, şirketler için sürdürülebilirlik raporlama gerekliliklerini genişletmek ve zorunlu raporlama gerekliliklerine tabi şirketlerin sayısını önemli ölçüde artırmak yer almaktadır. İsviçre Federal

KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

10.07.2024 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 9. maddesi uyarınca kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Yönetmelik, kişisel verileri yurtdışına aktaran veri sorumluları ve veri işleyenler

7519 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7519 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”), 09 Temmuz 2024 Tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu Kanun’un 618 sayılı Limanlar Kanunu’na yeni eklenen 3. maddesi uyarınca Türkiye’nin Türk Limanlarına yanaşan veya limanlardan ayrılan gemilerden karbon vergisi alacağı düzenlenmiştir. 9 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de

Avustralya Zorunlu İklim Raporlaması – Taksonomi – Sürdürülebilir Yatırım Etiketleri Planları

Avustralya Hazine Bakanlığı, 20 Haziran 2024 tarihinde net sıfır ekonomiye geçişi finanse etmek için gereken özel sermayenin harekete geçirilmesini desteklemek amacıyla finansal piyasaların geliştirilmesi ve reformuna yönelik planlarını özetleyen Sürdürülebilir Finans Yol Haritası'nın (Sustainable Finance Roadmap) yayınlandığını duyurmuştur. Sürdürülebilir Finans Yol Haritası'nın ana öncelikleri arasında zorunlu iklimle ilgili raporlama, sürdürülebilir finans taksonomisinin kurulması ve sürdürülebilir yatırımlar

Kanada Yeşil Aklama (Greenwashing) ile Mücadele Kapsamında Yeni Kurallar

Yeşil aklamayla (Greenwashing)  mücadele kapsamında, Kanada hükümeti Rekabet Yasası'nı (The Competition Act) revize ederek, pazarlama materyallerindeki çevresel iddiaları düzenleyen yeni bir hüküm dahil etmiştir. Kanada Parlamentosu tarafından 20 Haziran'da kabul edilen yeni mevzuat, çevresel iddiaları düzenlemeyi ve Kanada'da yeşil aklamayı önlemeyi amaçlamaktadır. Rekabet Yasası'na konuya ilişkin iki paragraf eklenerek bu alandaki düzenleme büyük ölçüde artırılmış ve

Avrupa Birliği’nde Ormansızlaşma ve Ormansızlaşmayı Önleme Yönetmeliği

6 Aralık 2022'de Avrupa Birliği (“AB”), şirketlerin ormansızlaşma ve orman bozulması ile ilişkilendirilen ürünleri AB pazarına sunmasını veya AB'den ihracatlarının yapılmasını önlemek için Ormansızlaşmayı Önleme Yönetmeliği (EU Deforestation Regulation- “EUDR”) ilişkin anlaşmaya varmıştır. EUDR 29 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 30 Aralık 2024'ten itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Amaç nedir? EUDR ile ormansızlaşmadan kaynaklanan sera gazı emisyonlarını

ESMA ESG Fonlarına İlişkin Kurallar

Avrupa Birliği (“AB”) piyasalar düzenleyicisi Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (European Securities and Markets Authority-“ESMA”), 14 Mayıs 2024 tarihinde yatırım fonu isimlerinde ESG ve sürdürülebilirlikle ilgili terimlerin kullanımına yönelik nihai kılavuzlarını (“Kılavuzlar”) yayımladığını duyurmuştur. Kılavuzlar, sürdürülebilir yatırım fonları için gereken yatırım eşiklerini ve henüz tamamen “yeşil” olmayan ancak çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine doğru olumlu bir ilerleme

Avrupa Birliği Ekodizayn Çerçevesi

Avrupa Konseyi 27 Mayıs 2024 tarihinde, Avrupa Birliği genelinde neredeyse tüm ürünler için sürdürülebilirlik gerekliliklerini belirleyen yeni bir "Ekodizayn" çerçevesine yönelik düzenlemelerin üye devletler tarafından onaylandığını ve satılmayan tekstil ve ayakkabıların imhasına ilişkin yeni yasağı duyurmuştur. Avrupa Konseyi tarafından yapılan duyuru, Nisan ayında yeni Ekodizayn kurallarının Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanmasının ardından, yeni düzenlemenin nihai olarak kabul

Go to Top