HABERLER & MAKALELER2022-04-05T10:19:27+03:00

Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Konu: Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Tarih: 12.01.2023 1. GİRİŞ  11 Ocak 2023 tarihli ve 32070 sayılı Resmi Gazete’de Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (‘’Yönetmelik’’) yayımlanmıştır. İlgili yasal düzenleme kapsamında noterler tarafından düzenlenen taşınmaz satış sözleşmelerine uygulanacak usul ve esaslar hakkında yeni

6434 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30.11.2022 tarih ve 32029 sayılı Resmî Gazete yayınlanan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar

 Konu: 6434 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30.11.2022 tarih ve 32029 sayılı Resmî Gazete yayınlanan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar Tarih: 02.12.2022 1. GİRİŞ Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar (‘’Karar’’), 6434 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30.11.2022 tarih ve 32029 sayılı Resmî Gazete uyarınca yayınlanmıştır. İşbu yeni düzenlemeye göre aktif toplamı, yıllık net satış

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişik Yapılmasına Dair Kanun 32015 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı.

Konu: Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişik Yapılmasına Dair Kanun 32015 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı. Tarih: 29.11.2022 1. Giriş 26 Kasım 2022 tarih ve 32015 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa ilişkin önemli değişiklikler getirilmiştir. 

19 Kasım 2022 tarihli ve 32018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisans Yönetmeliği’ne ve Enerji Piyasası Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği ’ne ilişkin sair mevzuatlardaki değişiklikler yapılmıştır.

Konu: 19 Kasım 2022 tarihli ve 32018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisans Yönetmeliği’ne ve Enerji Piyasası Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği ’ne ilişkin sair mevzuatlardaki değişiklikler yapılmıştır. Tarih: 23.11.2022   1. ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Yönetmelik’in “Ön lisans ve Lisansta Yer Alacak Hususlar” başlıklı 10. Maddesinde; Tarifesi düzenlemeye tabi faaliyet

US Federal Supplier Climate Risks and Resilience Rule- ABD Federal Tedarikçi İklim Riskleri ve Dayanıklılık Düzenlemesi

Konu: US Federal Supplier Climate Risks and Resilience Rule- ABD Federal Tedarikçi İklim Riskleri ve Dayanıklılık Düzenlemesi Tarih: 17.11.2022   Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından, büyük federal tedarikçilerin sera gazı emisyonlarını ve iklimle ilgili finansal riskleri kamuya açıklamasını ve bilime dayalı emisyon azaltma hedefleri belirlemesini gerektirecek olan Federal Supplier Climate Risks and Resilience Rule (“Federal Tedarikçi

Sosyal Medya Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Konu : Sosyal Medya Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tarih : 28.10.2022 1. GİRİŞ Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  (‘’Kanun’’) 18 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. "Dezenformasyonla Mücadele Düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek

Sürdürülebilir Ürünler İçin Eko-tasarım Yönetmeliği (Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ESPR)

Konu: Sürdürülebilir Ürünler İçin Eko-tasarım Yönetmeliği (Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ESPR) Tarih: 07.10.2022   30 Mart 2022'de Avrupa Komisyonu, sürdürülebilir ürünler için eko-tasarıma ilişkin bir yasa teklifi, yapı ürünleri yönetmeliğinin revizyonu için bir yasa teklifi ve sürdürülebilir tekstil ürünleri için bir Strateji de dahil olmak üzere uzun zamandır beklenen “Döngüsel Ekonomi Paketini” yayınlamıştır. Sürdürülebilir Ürünler

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı

11.08.2022 tarihinde 31920 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren : Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile birtakım değişiklikler yapılmıştır. İşbu bilgi notumuz kapsamında söz konusu değişiklikler incelenecektir. Bazı Önemli Değişiklikler: Şebekeye ihtiyaç fazlası enerji verilmesi halinde ihtiyacın üzerinde satışa konu edilebilecek üretim miktarı Değişiklik Yapan Yönetmelik ile sınırlandı. Bu sınırlamaya

Dönüşüm Tahvili Nedir?

Dönüşüm Tahvili (Geçiş Tahvili) Nedir? Yeni bir ürün olarak bahsedilmesi gereken “dönüşüm (geçiş) tahvili” ise yeşil badana eğilimlerini engellemek, yeşil tahvil piyasasındaki kriterleri korumak için geliştirilmiştir. Bu tahviller, yeşil bir alanda faaliyet göstermeyen bir şirketin daha yeşil uygulamalara geçmesini sağlayabilecek uygulamaları finanse etmek üzere tasarlanmıştır. Bu kapsamda dönüşüm tahvili, bir şirketin azaltılmış çevresel etkiye veya daha

Yeni Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

29 Temmuz 2022 tarih ve 31907 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (“Yönetmelik”) yürürlüğe girerek 7 Şubat 1993'den beri yürürlükte olan Çevresel Etki Yönetmeliği çeşitli revizyonlar yapılarak kaldırıldı. Yeni Yönetmelik ile yeşil kalkınma hedefleri kapsamında güncellemeler yapılarak rüzgar, hidroelektrik ve jeotermal enerji santrallerine yönelik güç bazlı ayrımlar kaldırıldı. Çevresel Etki Değerlendirmesi (“ÇED”)

Go to Top