Birleşik Krallık hükümetinin Emisyon Ticaret Sistemi (“UK ETS”) Otoritesi, 23 Mayıs 2024 tarihinde yeni bir istişare paketi başlatarak, UK ETS’yi atık enerjisi ve atık yakma sektörleri de dahil olmak üzere yeni sektörlere genişletmeyi ve karbon giderme (carbon removal) faaliyetlerini ETS’ye entegre etmeyi önerdiğini duyurmuştur.

Birleşik Krallık, 1 Ocak 2021 tarihinden bu yana kendi emisyon ticaret sistemine sahiptir. UK ETS, Birleşik Krallık tarafından sera gazı emisyonlarını ele almak ve emisyon azaltma hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olmak için uygulamaya konulan temel politikalardan biridir.

2021 yılında Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi’ndeki katılımının yerini almak üzere başlatılan UK ETS, temel sera gazı (GHG) yoğun sektörler için bir sera gazı emisyon sınırı belirlemektedir.

Sera gazı emisyon sınırı zamanla azaltılmakta ve şirketleri sektör iklim hedeflerine uygun olarak emisyonları azaltmaya motive etmeyi amaçlamaktadır. Kuruluşlar, her yıl ürettikleri her ton emisyon için ödenek almakta olup emisyonlarını belirli sınırın altında azaltmayı başaran kuruluşlar, emisyon ödeneklerini ikincil piyasada diğer sanayi katılımcılarına satabilmekte ve bu şekilde bir karbon fiyatı oluşturulmaktadır.  Böylelikle kuruluşların daha temiz enerjiye ve enerji verimliliğini artırmaya yatırım yapmaya teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

UK ETS, 2030 yılına kadar CO2 emisyonlarında %75 azalma ve 2045 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşılmasını hedeflemektedir.

UK ETS şu anda havacılık, enerji ve sanayi sektörlerinde uygulanmakta olup UK ETS Otoritesi, sistemi Birleşik Krallık ekonomisinin daha fazla kısmını kapsayacak şekilde genişletmeyi değerlendirmektedir. Otorite, geçen yıl ETS’de mevcut sektörler için daha sıkı emisyon sınırlarının getirilmesi ve enerji atıklarından ve atık yakma ve iç deniz taşımacılığının sisteme eklenmesi de dahil olmak üzere bir dizi reformu duyurmuştu.

Yeni enerji atıkları ve atık yakma istişaresi kapsamında, UK ETS Otoritesi, sektörün CO2 emisyonlarının 2026’dan itibaren 2 yıllık bir geçiş süreci ile 2028’den itibaren dahil edilmesini önermektedir.

Geçiş süreci boyunca, sektörün emisyonları izlenecek, raporlanacak ve doğrulanacak, ancak UK ETS ödeneklerini satın alma veya teslim etme zorunluluğu olmayacaktır. UK ETS Otoritesi, sektörün dahil edilmesinin, sektörün dekarbonizasyon teknolojilerini benimsemesi için teşvikler sağlama çabalarıyla birlikte gerçekleştirileceğini ifade etmiştir.

UK ETS Otoritesi ayrıca, Doğrudan Hava Yakalama (Direct Air Capture-“DAC”) gibi karbon giderme (carbon removal) teknolojilerinin, ETS’ye nasıl entegre edilebileceğine dair bir istişare başlatmıştır. Bu istişare, sera gazı giderimleri (Greenhouse Gas Removals) için uzun vadeli bir pazar sağlamaya yardımcı olmayı ve Birleşik Krallık’ta yeni ormanlık alanların oluşturulmasıyla depolanan karbonun UK ETS’ye entegre edilip edilemeyeceğini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

İstişare kapsamında, Birleşik Krallık’ın bağımsız İklim Değişikliği Komitesi (Climate Change Committee-“CCC”), Birleşik Krallık’ın net sıfır hedeflerine ulaşmasında karbon gidermenin önemini vurgulamıştır. Bu bağlamda karbon gideriminin ETS’ye entegre edilmesi adına politikayı ölçeklendirmek için çeşitli çalışmalar yürütülecektir.