Konu: İleti Yönetim Sistemi (“İYS”) Kayıt Sürelerinin Uzatılması

Tarih: 28/08/2020


Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 04.01.2020 tarihli ve 30998 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. İşbu Yönetmelik kapsamında alınan onaylar 01.06.2020 tarihine kadar hizmet sağlayıcılar tarafından İYS’ye aktarılır. Bu sürenin sonunda İYS tarafından alıcılara onayların İYS’ye yüklendiği ve 01.09.2020 tarihine kadar kontrol edilmediği takdirde bu onayların geçerli sayılacağı ile reddetme imkanının İYS üzerinden kullanılabileceği bilgisini içeren bir ileti gönderilir. Alıcılar, İYS’ye kaydedilen onayları 1/9/2020 tarihine kadar kontrol eder. Bu sürenin bitiminden sonra gönderilen ticari elektronik iletiler onaylı kabul edilir.

28.08.2020 tarihli 31227 sayılı Resmi Gazete’de Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda, ticari elektronik iletilerin 1 Eylül’de dolacak İYS’ye yüklenme süresi uzatılmıştır. Sisteme kaydolanların söz konusu yönetmelik kapsamında alınan onayları 01.12. 2020’ye kadar hizmet sağlayıcılar tarafından İYS’ye aktarılacaktır.

Bu sürenin sonunda İYS tarafından alıcılara, onayların sisteme yüklendiği ve 16.01.2021’e kadar kontrol edilmediği takdirde bu onayların geçerli sayılacağı ve reddetme imkanının İYS üzerinden kullanılabileceği bilgisini içeren bir ileti gönderilecektir. Alıcılar, İYS’ye kaydedilen onayları 16.01.2021’e kadar kontrol edebilecektir. Bu sürenin bitiminden sonra gönderilen ticari elektronik iletiler onaylı kabul edilecektir. Bakanlık, bu tarihleri hizmet sağlayıcıların niteliğiyle ticari elektronik ileti onay sayılarının büyüklüğünü göz önünde bulundurarak 6 ay ertelemeye yetkili olacaktır.