İleti Yönetim Sistemi (“İYS”) Kayıt Sürelerinin Uzatılması

Konu: İleti Yönetim Sistemi (“İYS”) Kayıt Sürelerinin Uzatılması

Tarih: 28/08/2020


Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 04.01.2020 tarihli ve 30998 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. İşbu Yönetmelik kapsamında alınan onaylar 01.06.2020 tarihine