08.05.2024 tarihinde Resmî Gazete ’de yayımlanan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ile Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavının (“Sınavlar”) yapılma şekline ilişkin usul ve esaslar ile bu sınavlara ilişkin diğer hususları belirlemektir.

Bu kapsamda, 24 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan Resmî Gazete ile hukuk mesleklerine başlayabilmek için sınavlarda başarılı olma şartı getirilmişti. Sınavların yapılma usul ve esaslarına ilişkin hususlar ise 08.05.2024 tarihli Resmî Gazete ‘de yayımlanan Yönetmelik ile belirlenmiştir.

SINAVA KİMLER GİRECEK?

Yönetmelik, yükseköğretim kurumlarına 24/10/2019 tarihinden sonra kayıt yaptıranlardan 31/03/2024 tarihinden sonra mezun olanlar hakkında uygulanacaktır. Bu sebeple, 24 Ekim 2019’dan sonra hukuk fakültelerine girip 3 Mart 2024 tarihinden sonra mezun olanların mesleğe başlayabilmek adına sınavlarda başarılı olmaları şartı aranacaktır. 24/10/2019 tarihinden sonra hukuk fakültesine kayıt yaptırıp 31/03/2024 tarihinden önce mezun olanlar için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına girme şartı aranmayacaktır. Bu kişilerin bu sınava girmeden avukatlık ve noterlik stajını başlatabilmeleri, hakimlik ve savcılık sınavına girmeleri mümkündür.

SINAVLARA GİRME ŞARTLARI NELERDİR?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına (“HMGS”) katılabilmek için, birincil olarak hukuk fakültesinden mezun olmak gerekmektedir. Ancak, yabancı bir hukuk fakültesini tamamlamış ve Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan dersleri tamamlayarak denklik belgesi almış olanlar da sınava başvurabilecektir.

İdari Yargı Ön Sınavına (“İYÖS”) katılabilmek için; programlarında yeteri kadar hukuk bilgisine yer veren siyasal bilimler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmuş olanlar sınava başvurabilirler.

SINAVLAR NE ZAMAN OLACAK?

HMGS’ nin, Nisan ve Eylül ayında olmak üzere yılda iki defa; İYÖS’ nin ise Eylül ayında olmak üzere yılda bir defa yapılması kararlaştırılmıştır.

SINAVLAR’DA NELER SORULACAK?

Yönetmelik uyarınca, sınavların test şeklinde ve en az 100 sorudan oluşacağı hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, sınavlarda soruların konu/puan dağılımlarına da yer verilmiştir. Buna göre HMGS ’de;

 1. a) Anayasa Hukuku: 6 puan
 2. b) Anayasa Yargısı: 2 puan
 3. c) İdare Hukuku: 6 puan

ç) İdari Yargılama Usulü: 4 puan

 1. d) Medeni Hukuk: 12 puan
 2. e) Borçlar Hukuku: 10 puan
 3. f) Ticaret Hukuku: 10 puan
 4. g) Hukuk Yargılama Usulü: 8 puan

ğ) İcra ve İflas Hukuku: 6 puan

 1. h) Ceza Hukuku: 8 puan

ı) Ceza Yargılama Usulü: 6 puan

 1. i) İş Hukuku: 6 puan
 2. j) Vergi Hukuku: 4 puan
 3. k) Vergi Usul Hukuku: 2 puan
 4. l) Avukatlık Hukuku: 4 puan
 5. m) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi: 4 puan
 6. n) Türk Hukuk Tarihi: 2 puan.

Şeklinde puanlama olacağı ve 100 puan üzerinden en az 70 puan alanların başarılı sayılacağı hüküm altına alınmıştır. İYÖS’de ise;

 1. a) Anayasa Hukuku 8 puan
 2. b) Anayasa Yargısı 2 puan
 3. c) İdare Hukuku 10 puan

ç) Türk İdari Teşkilatı 6 puan

 1. d) İdari Yargılama Usulü 8 puan
 2. e) Medeni Hukuk 8 puan
 3. f) Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) 8 puan
 4. g) Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku 4 puan

ğ) Hukuk Yargılama Usulü 6 puan

 1. h) Ceza Hukuku (Genel Hükümler) 4 puan

ı) Ceza Yargılama Usulü 4 puan

 1. i) Vergi Hukuku 10 puan
 2. j) Vergi Usul Hukuku 4 puan
 3. k) Maliye ve Ekonomi 10 puan
 4. l) İmar ve Çevre Hukuku 4 puan
 5. m) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 4 puan

Şeklinde puanlama olacağı ve 100 puan üzerinden en az 70 puan alanların başarılı sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Ek olarak aranan şartları sağlamadığı halde sınavlara girerek başarılı olan kişilerin, aradan geçen süreye bakılmaksızın sınavlarının geçersiz olduğu da belirtilmiştir.

Böylece ilki 2024 senesinde yapılacak olan sınavlara ilişkin daha detaylı bir düzenleme getirilmiştir. Sınavların yapılacağı tarih, sınav başvuru usulü, sınav sonuçlarının duyurulması usulü ve bunun gibi hususlara da Yönetmelik’te yer verilmekle birlikte süreç içinde daha net veriler ortaya çıkacaktır.