Avrupa’nın iklim ve enerji hedeflerine ulaşması için gerekli temel teknolojilerin üretimini desteklemeyi amaçlayan Net-Sıfır Sanayi Yasası (Net Zero Industrial Act– “NZIA”) kabul edilmiştir.

NZIA başlangıçta, Avrupa Komisyonu tarafından Mart 2023’te önerilmiş olup, 26 Nisan 2024 tarihinde Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, NZIA’yı 361 – 121 oyla onaylamıştır. NZIA, Avrupa’nın net sıfır sanayilerini rekabet gücü açısından geliştirmeyi ve Avrupa Birliği’nin (“AB”) iklim nötrlüğüne geçişini desteklemeyi hedefleyen Yeşil Mutabakat Sanayi Planı stratejisinin ana unsurlarından birini oluşturmaktadır. NZIA, AB’nin net sıfır endüstrilerinin rekabet gücünü artırmayı ve AB’nin iklim nötrlüğüne geçişini desteklemeyi amaçlayan bir dizi strateji ve girişimin kritik unsurlarını desteklemektedir.

NZIA, büyük hükümet girişimlerinin, net sıfır geçişini kolaylaştırmak için hızla gelişmekte olan pazarda bir Avrupa’nın geri kalmasını önlemeyi amaçlamakta olup, hibe ve sübvansiyon yoluyla yaklaşık 270 milyar dolar tahsis eden ABD Enflasyon Azaltma Yasası’nın (US Inflation Reduction Act) çıkarılmasıyla çalışmalara hız verilmiştir.

NZIA, iklim nötrlüğüne ulaşmanın anahtarı olan teknolojilerin üretimini artırmayı amaçlayan bir dizi önlem içermektedir. 2030 yılına kadar AB’de üretilecek stratejik net sıfır teknolojileri için yıllık dağıtım ihtiyaçlarının en az %40’ı için bir hedef belirlemektedir.

Yasa, güneş fotovoltaik ve güneş termal teknolojileri, kara rüzgarı ve açık deniz yenilenebilir enerjisi, piller ve depolama, ısı pompaları ve jeotermal enerji, elektrolizörler ve yakıt hücreleri, biyogaz / biyometan, karbon yakalama ve depolama (Carbon Capture and Storage) ve şebeke teknolojileri dahil olmak üzere 19 özel teknolojiyi desteklemektedir.

Temel teknolojilerin ölçeklendirilmesine yardımcı olmak için hedeflenen eylemler arasında;

–                İzin süreçlerinin kolaylaştırılması,

–                2030 yılına kadar yıllık 50 milyon ton CO2 depolamasına ulaşma hedefi belirlenmesi

–                Petrol ve gaz üreticilerinin hedefe katkıda bulunma gereklilikleri ile birlikte, kamu alımlarında ve ihalelerde sürdürülebilirlik ve esneklik kriterlerinin yanı sıra özel talebi desteklemeye yönelik eylemlerin getirilmesi,

–                Net sıfır vasıflı işgücünün geliştirilmesini desteklemek için “Net-Sıfır Sanayi Akademileri” kurulması,

–                Üye devletlerin potansiyel yeni net-sıfır teknolojilerinin geliştirilmesi, test edilmesi ve doğrulanması için geçici düzenleyici rejimler kurmalarına izin vermek için “düzenleyici sanal alanlar” oluşturması

–                Üye devletler ve Komisyon için eylemi koordine etmek ve bilgi alışverişinde bulunmak için bir Net-Sıfır Avrupa Platformu oluşturulması bulunmaktadır.

NZIA ayrıca, AB’nin 2030 iklim ve enerji hedeflerine ulaşmak için gerekli teknolojilerin yıllık ihtiyaçlarının en az %40’ını üretmesini ve bu teknolojilerin küresel pazar değerinin %15’ini yakalamasını hedeflemektedir.

Sonraki adım

Oylamanın tamamlanmasının ardından, yasanın yürürlüğe girmesi için bu aşamada Avrupa Konseyi tarafından da onaylanması gerekmektedir.