Avrupa Birliği Sürdürülebilir Ambalajlama Kuralları Güncel

  • Avrupa Birliği’nde (“AB”) kullanılan plastiğin yüzde 40’ı ve kâğıdın yüzde 50’si ambalajlamaya yönelik olduğundan ambalaj, işlenmemiş malzemelerin ana kullanıcılarından biri olarak ön plana çıkmaktadır. Harekete geçilmediği takdirde, 2030 yılına kadar AB’de ambalaj atıklarında yüzde 19 ve plastik ambalaj atıklarında

Bağımsız Denetime Tabi Şirketler Hakkında Değişiklik

6 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 8313 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bağımsız denetime tabi şirketlerin belirlenmesine ilişkin şartları düzenleyen Cumhurbaşkanı Kararı’nda değişiklik yapılmıştır.

Yatırım ortamının şeffaflığını ve güvenilirliğini artırmak, şirketler hakkında daha doğru kararlar alınmasını sağlamak amacıyla yapılan düzenleme ile,

2024-04-15T11:09:16+03:0015 Nisan 2024|Genel|

Avrupa Birliği Zorla Çalıştırma İle Üretilen Ürünlere İlişkin Yasak

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi, zorla çalıştırma (Forced Labour) ile üretilen ürünlerin Avrupa Birliği (“AB”) pazarında yasaklanmasını öngören yeni kurallar üzerinde geçici bir anlaşmaya varmıştır.

Yeni düzenleme, soruşturmalar, yeni bilgi teknolojileri çözümleri ve diğer ülkeler ve yetkililer ile iş birliği yoluyla

2024-03-14T11:59:58+03:0014 Mart 2024|Genel|

AB Ürün İddialarına İlişkin Yasa

Avrupa Parlamentosu “çevre dostu” veya “iklime zarar vermeyen” gibi kanıtlanmamış jenerik ürün iddialarının kullanımı veya bir ürünün pazarlanması da dahil olmak üzere bir dizi ticari uygulamayı yasaklayan yeni bir yeşil aklama (greenwashing) karşıtı yasayı kabul etmiştir.

Bu anlaşma, Mart 2022’de Avrupa

2024-02-20T17:07:40+03:0020 Şubat 2024|Genel|

ABD Endüstriyel Dekarbonizasyona İlişkin Finansman

ABD Enerji Bakanlığı (Department of Energy- “DOE”) sera gazı emisyonlarını azaltmayı ve yenilikçi dekarbonizasyon teknolojilerinin gelişimini hızlandırmayı amaçlayan 21 eyalette toplam 171 milyon dolarlık finansman duyurusunu 25 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirdi.

DOE ayrıca, ABD’nin toplam sera gazı emisyonlarının yaklaşık %30’unu temsil

2024-02-20T16:49:57+03:0020 Şubat 2024|Genel|
Go to Top