Avrupa Birliği Katma Değer Vergisi Değişiklik Teklifi

Avrupa Birliği Komisyonu’nun (“Komisyon”) 2006/112 No.lu Direktifi (“Direktif”) kapsamında Avrupa Birliği (“AB”)kapsamında ortak olarak uygulanacak bir katma değer vergisi (“KDV”) sistemi öngörülmüştür. AB KDV Sistemi kapsamında verginin konusu genel olarak mükellefler tarafından yerine getirilen mal ve hizmet teslimleri, mal ithalatları,

2022-02-28T20:12:03+03:0013 Aralık 2021|Genel|

Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği

Konu: Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği

Tarih: 18/01/2021

15 Ocak 2021 tarihli ve 31365 sayılı Resmi Gazete’de Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği (‘’Tebliğ’’)yayımlanmış olup, Bilgi Notumuz’da Tebliğ’e ilişkin değerlendirmeler yapılacaktır.


  • GİRİŞ

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun (‘’Kanun’’) 42. ve 49.maddeleri

2021-01-25T11:17:51+03:0025 Ocak 2021|Genel|

Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve e-Defterlerin/e-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatılması ve Mükelleflerin 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalanmasına İlişkin Tebliğ

  1. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NIN, 23/03/2020 TARİHLİ VE 126/2020-5 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER
  • Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması

26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi

2020-05-29T14:40:44+03:0025 Mart 2020|Genel|
Go to Top