Konu:  7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Tarih: 04/02/2021

03  Şubat 2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmi Gazete’de Kanun yayımlanmış olup, Bilgi Notumuz’da bu Kanun kapsamında 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda (‘’4691 Sayılı Kanun’’) ve 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım  Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da (‘’5746 Sayılı Kanun’’) yapılan değişiklikler  değerlendirilecektir.


 

 1. 4691 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 

 • DESTEK TEŞVİK SÜRELERİ UZATILMIŞTIR

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Araştırma, Geliştirme ve Tasarım merkezlerine sağlanan teşvik süreleri 31/12/2028 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

 • GİRİŞİM FİRMALARINA VEYA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARINA YATIRIM YAPMA ŞARTINI İÇEREN EK MADDE EKLENMİŞTİR

Yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançları tutarı 1.000.000 Türk lirası ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın yüzde ikisinin pasifte geçici bir hesaba aktarılması düzenlenmiştir. Bu değişiklik uyarınca, aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 20.000.000 Türk lirası ile sınırlı olacak şekilde düzenlenmiştir.

 

 • TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE ÇALIŞAN PERSONELLERİN GELİR VERGİSİ İSTİNASINI HESABI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.

Bölgede çalışan araştırma, geliştirme, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisinden verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edileceği şeklinde değiştirilmiştir.

 

 

 • TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ DIŞINDA GEÇİRİLEN SÜRELERE İLİŞKİN TEŞVİK SAĞLANMIŞTIR.

Personellerin lisansüstü faaliyet kapsamında dışarıda geçirdikleri süre kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalanmak için en az 1 yıl çalışma şartı kaldırılmıştır.

 

 • 4961 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TEMEL BİLİMLER İBARESİ DESTEKLENECEK PROGRAMLAR OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞ VE TEMEL BİLİMLER İBARESİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR.

 

 • TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER GETİRİLMİŞTİR.
 • Stajyer ve doktora öğrencisi istihdamı yapan şirketlere destek verileceği düzenlenmiştir.
 • Personel sayısı 15’den fazla olmayan teknoloji geliştirme şirketlerine ücreti üzerinden destek ve teşviklerden faydalanabilecek destek personeli sayısı toplam personel sayısının %20’si olarak düzenlenmiştir.
 • Teknoloji geliştirme bölgesinin dışına kuluçka merkezi açılması için girişimcilere destek, teşvik ve muafiyetler getirilmiştir.
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunanlara Bakanlık tarafından uygun görülen alanlarda gerçekleştirecekleri projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye destekleri, beyan edilen gelirin veya kurum kazancının yüzde 10’unu ve öz sermayenin yüzde 20’sini aşmamak üzere, ticari kazancın ve kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılacağı düzenlenmiştir ve indirim yapılacak tutarın yıllık olarak üst sınırı 500.000 TL’den 1.000.000 TL’ye arttırılmıştır.

 

 1. 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 

 • DESTEK TEŞVİK SÜRELERİ UZATILMIŞTIR.

Destek ve teşvik süreleri 31/12/2028 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

 • GİRİŞİM FİRMALARINA VEYA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARINA YATIRIM YAPMA ŞARTINI İÇEREN EK MADDE EKLENMİŞTİR.

Yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançları tutarı 1.000.000 Türk lirası ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın yüzde ikisinin pasifte geçici bir hesaba aktarılması düzenlenmiştir. Bu değişiklik uyarınca, aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 20.000.000 Türk lirası ile sınırlı olacak şekilde düzenlenmiştir.

 

 • 5746 SAYILI KANUN’A GİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİNE İLİŞKİN YENİ FIKRA EKLENMİŞTİR.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kendi bütçesinden, teknoloji, teknolojik üretim ve yenilik faaliyetlerini desteklemek için girişim sermayesi fonlarına destek bütçesi aktarabileceği düzenlenmiştir.

 

 • ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM ŞİRKETLERİNİN DIŞINDA GEÇİRİLEN SÜRELERE İLİŞKİN TEŞVİKLER GETİRİLMİŞTİR.

Personellerin lisansüstü faaliyet kapsamında dışarıda geçirdikleri süre kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalanmak için en az 1 yıl çalışma şartı kaldırılmıştır.

 

 • 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TEMEL BİLİMLER İBARESİ DESTEKLENECEK PROGRAMLAR OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞ VE TEMEL BİLİMLER İBARESİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR.

 

 • ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM MERKEZLERİNDEKİ DENETİMLERE YÖNELİK AZAMİ SÜRE UZATILMIŞTIR.

Araştırma, geliştirme ve tasarım merkezlerine ilişkin 5476 Sayılı Kanun’da öngörülen şartları taşıdıklarına ilişkin tespitlerin en geç 2 yıllık süreler itibarıyla yapılacağına ilişkin düzenleme, 3 yıl olacak şekilde değiştirilmiştir.

 

İşbu Bilgi Notu, ele aldığı konuların genel bir bakışı olarak hazırlanmıştır. Burada sağlanan bilgiler yayınlandığı gün itibariyle doğrudur. Narter & Partners Hukuk Bürosu, bu yayının dayanarak alınan herhangi bir eylemden dolayı sorumlu tutulamaz.

 

Saygılarımızla