Konu: 23 Nisan 2021 Tarihli Ve 31463 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Kısa Çalışma Ödeneğinin 30/6/2021 Tarihine Kadar Uzatılması Kararı Hakkında Bilgi Notu

 

Bilindiği üzere, kısa çalışma ödeneği 4477 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında düzenlenen ve çalışanların sektörel ve ekonomik krizler ve zorlayıcı sebepler dolayısı ile işyeri faaliyetlerinin durması sonucu yaşanabilecek işten çıkartmaların olumsuz etkilerinden korunması amacı ile getirilmiş bir ödenektir. Bu kapsamda, ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alarak neredeyse her sektörde kriz sayılabilecek olumsuzluklara sebebiyet veren korona virüs salgınının işçiler nezdinde doğurabileceği ekonomik kayıpların önüne geçilmesi amacı ile kısa çalışma ödeneği uygulanmasına karar verilmiştir. Kısa çalışma ödeneği ülkemizde ilk olarak 26 Mart 2020 tarih ve 31080 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un” 41. maddesi ile öngörülmüştü. Bu tarihten itibaren kısa çalışma ödeneğinin ödenmesi için öngörülen süreler düzenli olarak uzatılmış ve pandemi sürecinde bir bakımdan işçilerin gelir kaybına uğramaları önlenirken diğer yandan da küresel bir kriz olan salgın dolayısı ile ticari hayatın uğradığını hareket kaybı dolayısı ile işverenlerin çalışanlarının maaşlarını ödeme noktasında yaşadığı güçlüklerin önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Bu bağlamda, 23 Nisan 2021 tarihli ve 31463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3910 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kısa çalışma ödeneğinin 30/06/2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

 

SONUÇ

 

İşbu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, yayımlandığı 23.04.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, kısa çalışma ödeneğinin 30/06/2021 tarihine kadar uzatılmasına dair kararı bildirmektedir.

 

İşbu Bilgi Notu, ele aldığı konuların genel bir bakışı olarak hazırlanmıştır. Burada sağlanan bilgiler yayınlandığı gün itibariyle doğrudur. Narter & Partners Hukuk Bürosu, bu yayının dayanarak alınan herhangi bir eylemden dolayı sorumlu tutulamaz