Konu: Vergi Affı ve Matrah/Vergi Artırımı için Başvuru ve Ödeme Süreleri Uzatılması

1. GİRİŞ

27 Ağustos 2021 tarihli 31581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) kapsamında 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”) kapsamında getirilen vergi affı ve matrah/vergi artırımı düzenlemelerinden faydalanma ve ödeme süreleri 1 ay uzatıldı.

2. YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Yapılan değişiklik ile 30 Nisan 2021 ve öncesindeki dönemlere ilişkin vergiler ile buna bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve vergi aslına bağlı olmayan diğer vergi cezalarını kapsayan vergi affı ve matrah/vergi artırımı imkanı getirilmiş olmakla birlikte bu düzenlemeden yararlanmak için öngörülen başvuru süresinin son günü 31 Ağustos 2021 olarak belirlenmişti. Karar ile birlikte, bu süre 1 ay uzatılmış olup, son başvuru günü 30 Eylül 2021 olarak güncellenmiştir.

İlgili başvurulara ilişkin ilk taksit ödeme süresi olan 30 Eylül 2021 tarihinin de 1 ay uzatılmasına karar verilmiş olup, ilk taksit ödeme süresinin son günü 1 Kasım 2021 şeklinde güncellenmiştir.