Konu: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

Tarih: 18.03.2022


 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında hazırlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (‘’KOBİ’’) Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (‘’Yönetmelik’’) 18 Mart 2022 tarihli ve 31782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KOBİ’lerin Tespitinde Kullanılan Kriterlere İlişkin Yapılan Değişiklikler

  • Yönetmelik’te yapılan değişiklik uyarınca, önceki düzenlemede KOBİ sınıfına girmek için üst limit 125 milyon lira iken, yeni düzenleme ile 250 kişiden az çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 250 milyon lirayı aşmayan işletmeler KOBİ olarak tanımlandı.

Yönetmelik kapsamında, istihdam sınırına ilişkin değişiklik bulunmamakta olup, KOBİ’ler yapılan değişiklik uyarınca,“İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri iki yüz elli milyon TL’yi aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler veya girişimler.” şeklinde tanımlanmaktadır.

  • Yönetmelik’in ‘’Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin sınıflandırılması’’ başlıklı 5. maddesinde KOBİ’ler;

’a) Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri üç milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

  1. b) Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
  2. c) Orta büyüklükteki işletme: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüzyirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.’’

şeklinde sınıflandırılmış olup, yapılan değişiklikle, “mikro işletme” tanımında yıllık hasılat sınırı 3 milyon TL’den 5 milyon TL’ye (a bendi), “küçük işletme” tanımında yer alan yıllık hasılat sınırı 25 milyon TL’den 50 milyon TL’ye (b bendi), “orta büyüklükte işletme” tanımında yer alan yıllık hasılat sınırı ise 125 milyon TL’den 250 milyon TL’ye (c bendi) çıkarıldı.

Yönetmelik’te yapılan değişiklik uyarınca, KOBİ tanımındaki mali kriterlerin güncellenmesi ile, daha fazla işletme destek kapsamına alınmış oldu. Yönetmelik’te ayrıca, “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” ibaresinin yeni adıyla, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” şeklinde değiştirilmesi yer aldı.