Koronavirüs (COVID-19); tüm dünya çapında insan sağlığını önemli ölçüde tehdit eden ve ölümlere yol açan bir hastalık olarak gündemde yer almaktadır. Bu nedenle, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 24.03.2020 tarihli 31078 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında 01.04.2020 tarihinden 30.06.2020 tarihine kadar bazı mükelleflerin mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiş ve bu mükelleflerin 2020 yılına ait Mart, Nisan, Mayıs aylarına ait sigorta primlerinin ödeme süreleri ertelenmiştir. T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 02.04. 2020 tarihinde sigorta prim ödemelerinin ertelenmesine ilişkin bir duyuru (“Duyuru”) yayınlamıştır.

İşbu Duyuru çerçevesinde,

  • COVID-19 salgınından doğrudan etkilenen ve alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak  imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve  benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti, halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler, ana faaliyet alanı itibarıyla içişleri bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflere ait, iş yerlerinde sigortalı çalıştıran özel sektör işverenler,
  • Ana faaliyet alanları itibarıyla mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen; anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarından Bağ-Kur sigortalısı olanlar

faydalanabilecektir.

  • 2020 Mart ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi 02.11.2020 tarihine,
  • 2020 Nisan ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi 30.11.2020 tarihine,
  • 2020 Mayıs ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi 31.12.2020

tarihine kadar ertelenmiştir.

Erteleme nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaşını doldurmuş veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren  gerçek kişi işverenler ile isteğe bağlı sigortalılar hariç 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılardan;

  • 22/03/2020 tarihi ile mücbir sebep döneminin sonuna kadar 65 yaşını doldurmuş olanların,
  • Kronik rahatsızlığını sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edenlerin,

mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primleri, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15. günün sonuna kadar ertelenmiştir.