Avustralya Hazine Bakanlığı, 20 Haziran 2024 tarihinde net sıfır ekonomiye geçişi finanse etmek için gereken özel sermayenin harekete geçirilmesini desteklemek amacıyla finansal piyasaların geliştirilmesi ve reformuna yönelik planlarını özetleyen Sürdürülebilir Finans Yol Haritası’nın (Sustainable Finance Roadmap) yayınlandığını duyurmuştur.

Sürdürülebilir Finans Yol Haritası’nın ana öncelikleri arasında zorunlu iklimle ilgili raporlama, sürdürülebilir finans taksonomisinin kurulması ve sürdürülebilir yatırımlar için etiketleme rejimi yer almaktadır.

Yeni yol haritasının yayınlanması, hükümetin Aralık 2022’de “koordineli ve iddialı bir sürdürülebilir finans gündemi” izleme planlarını açıklamasının ve ardından Kasım 2023’te Hazine tarafından sürdürülebilir bir finans sektörünü desteklemek için gereken yatırımlar ve reformları özetleyen önerilen Sürdürülebilir Finans Stratejisi’nin (Sustainable Finance Strategy) başlatılmasının ardından gelmiş olup yeni yol haritası, stratejinin uygulanmasını detaylandırmaktadır.

Hükümetin sürdürülebilir finans stratejisinin ilk odağı, iklimle ilgili finansal risk ve fırsatların zorunlu olarak açıklanması üzerinedir. Avustralya, bu yılın başlarında büyük ve orta ölçekli şirketler için iklimle ilgili raporlama gereksinimlerini içeren taslak yasayı yayımlamış olup bu yasaya göre iklimle ilgili riskler ve fırsatlar ile değer zinciri boyunca sera gazı emisyonları hakkında açıklamalar yapılması gerekmektedir.

Yol haritasına göre, Avustralya Muhasebe Standartları Kurulu (Australian Accounting Standards Board – AASB) iklim raporlama standartlarını Ağustos 2024’te tamamlamayı hedeflemektedir. Avustralya Denetim ve Güvence Kurulu (Australian Auditing and Assurance Board – AUASB) ise iklim açıklamaları için güvence standartlarını 2024’ün sonlarında geliştirecek olup yeni kurallara tabi olacak ilk şirketler için raporlama gereksinimleri 1 Ocak 2025’te başlayacaktır. Hazine, ayrıca 2025 yılı sonuna kadar kurumsal geçiş planlarının açıklanması için iyi uygulama rehberini geliştirmeyi ve yayımlamayı hedeflemektedir.

Strateji, iklim ve diğer sürdürülebilirlik hedeflerine ekonomik faaliyetlerin uyumunu veya katkısını değerlendirmek için kullanılabilecek bir kriter seti sağlayan Sürdürülebilir Finans Taksonomisi’nin (Sustainable Finance Taxonomy) geliştirilmesini de içermektedir. Yol haritasına göre, Avustralya Sürdürülebilir Finans Enstitüsü (Australian Sustainable Finance Institute – ASFI) 2024 yılı sonuna kadar ilk taksonominin geliştirilmesini tamamlayacaktır. “İklim-öncelikli” stratejiye uygun olarak, ilk taksonomi düzenlemesi, iklim değişikliğinin hafifletilmesine katkıda bulunan “yeşil” ve “geçiş” faaliyetlerini kapsayacak ve elektrik ve enerji, sanayi, inşa edilmiş çevre, ulaşım, kaynaklar, tarım ve arazi dahil olmak üzere altı ana sektöre odaklanacaktır. Hükümet, yol haritasına göre ilerleyen dönemde bu kapsamı genişletmeyi değerlendirecektir.

Sürdürülebilir Finans Stratejisi kapsamında, hükümet ayrıca sürdürülebilir olarak pazarlanan yatırım ürünleri için etiketler geliştirmeyi önermiştir. Bu etiketler, yatırımcıların yatırım ürünlerine veya stratejilerine sürdürülebilirlik hususlarının nasıl dahil edildiğini anlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Yol haritasına göre, Hazine 2025’in başlarında sürdürülebilir yatırım etiketleme rejiminin geliştirilmesine yönelik detaylı çalışmalarına başlayacak olup sistemle ilgili yasaların 2026’da çıkarılması ve rejimin 2027’de yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

Yol haritası, hükümetin yeşil tahvil ihracını ele alıyor ve 2024 yılı Haziran ayı başlarında gerçekleştirilen ilk ihraçla 7 milyar dolar toplandığını belirtmektedir.

Yol haritası ayrıca, hükümetin yeşil aklamayı (greenwashing) izlemek ve ele almak için atacağı adımları, bankalar, sigorta şirketleri ve emeklilik fonlarına yönelik sistemli iklimle ilgili finansal riskleri tanımlama ve yanıt verme konusundaki düzenleyici kapsamı genişletmeyi ve önemli sürdürülebilirlik veri toplama ve sınıflandırma zorluklarını ele almayı kapsamaktadır.