Konu: İmza Beyannamesi Elektronik Ortama Taşındı.

Tarih: 10.03.2022


 

1. GİRİŞ

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 40. maddesinde yapılan değişiklik kapsamında; gerçek ve tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olan kişilerin imzaları, kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilerek merkezi ortak veri tabanındaki sicil dosyasına kaydedileceği, kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında imza kaydının bulunmaması halinde, imzaya yetkili kişilerin imza beyanlarının ticaret sicili müdürlüğüne verilmesinin usul ve esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasların Ticaret Bakanlığı’nca çıkarılacak tebliğ ile belirleneceği hüküm altına alınmıştı.

2. YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Bu düzenleme kapsamında hizmetin dijitalleşmesi, hizmetin hızlandırılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar neticesinde ticari işletmeye yetkili olarak atanan kişilerin, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) imza örneğinin bulunması halinde imza beyannamesi elektronik ortamda düzenlenebilecektir. Veri tabanında bulunan imzaların elektronik ortamda temin edilebilmesi ile Ticaret Sicili Müdürlüğünde huzurda imza beyanında bulunma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır. Ayrıca Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) İmza Verisi ve Yetki Kabul İşlemleri Modülü uygulaması ile birlikte; şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin yetki kabul işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi kolaylaşmıştır.

İlaveten; yabancılar ve eski kimlik sahipleri için fiziki imza beyannamesi uygulaması da devam etmekte olup, veri tabanında imzası bulunmayan kişilerin imza beyanlarının fiziki olarak Ticaret Sicil Müdürlüklerine verilmesinin hususunda Ticaret Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Dijital imza verisi uygulaması, 08.02.2022 tarihinde Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde pilot uygulama olarak başlatılmış olup, 01.03.2022 tarihinden itibaren tüm Ticaret Sicil Müdürlükleri’nde uygulanmaya başlanmıştır.

3. SONUÇ

Bu sistem ile işlemlerin daha hızlı yürütüleceği aşikardır. Bu düzenleme ile imza beyanı için notere veya sicile gidilmesi tarihe karışmış olacaktır. Düzenlemeye ilişkin MERSİS’te yer alan “Dijital İmza Beyanı Kılavuzu”nun detaylıca incelenmesi gerekmektedir.