Avustralya Hükümeti, iklim geçişini yönetmek için iş gücü, sanayi ve yatırımcıları kapsayan bir “Net Sıfır Otoritesi”nin kurulmasına karar vermiştir.

Avustralya Hükümeti 5 Mayıs 2023 tarihinde, enerji geçişi için işçileri ve iş gücünü yeniden vasıflandırmak ve dönüşüm fırsatları konusunda endüstri ve yatırımcılarla koordinasyon sağlamak da dahil olmak üzere, ülkenin ekonomik dönüşümünü net sıfır emisyona yönlendirmekten sorumlu bir “Net Sıfır Otoritesi”nin kurulmasını planladığını açıklamıştır.

Yeni otoritenin oluşturulması, geçen yıl hükümetin, sera gazı emisyonlarını 2005 seviyelerine kıyasla 2030 yılına kadar %43 oranında azaltma ve 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşma hedefleri de dahil olmak üzere Avustralya’nın iklim hedeflerini yasalaştırmasının ardından getirilmiştir.

Avustralya’nın 2022 İklim Değişikliği Yasa Tasarısı (Climate Change Bill 2022), 8 Eylül 2022’de Senato tarafından onaylanmış olup ülkenin emisyon azaltma hedefleri bu yasaya dahil edilmiştir.

Dünya çapındaki büyük ekonomiler, Amerika Birleşik Devletleri (“ABD”), Avrupa Birliği (“AB”) ve Kanada tarafından kısa süre önce açıklanan büyük çaplı enerji dönüşümü, yatırım ve teşvik planları oluşturmaktadır.

Küresel kapsamda temiz enerji sistemleri ve net sıfıra geçiş yarışı, 2022 yılında ABD’nin Enflasyon Azaltım Yasası’nın (Inflation Reduction Act) kabul edilmesiyle hız kazanmıştır.

16 Ağustos 2022″de ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanıp yürürlüğe giren Enflasyon Azaltım Yasası’nın Yenilenebilir Enerji boyutu büyük önem arz etmektedir.

• Enflasyon Azaltım Yasası ile iklim değişikliğinin sosyal maliyetlerinin 2050 yılına kadar 1,9 trilyon dolar azaltılması hedeflenmektedir.

• Emisyon azaltımı, temiz enerji ürünleri üretimi ve çevresel adalet girişimleri için 369 milyar dolarlık fon sağlanmaktadır.

• Yasanın iklim hükümlerinin, ülkenin karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar yaklaşık olarak %40 oranında azaltması beklenmektedir. 10 yılın sonunda, her yıl yaklaşık 34 milyar dolar ile 84 milyar dolar arasında tasarruf sağlanacağı öngörülmektedir.

ABD tarafından kabul edilen Enflasyon Azaltım Yasası kapsamında ABD’li işletmelere 369 milyar $ yeşil destek paketinin açıklanması Avrupa Birliği’ni harekete geçirmiştir.

Avrupa Komisyonu 16 Mart 2023 tarihinde, Avrupa’da temiz teknoloji endüstriyel yeteneklerinin ve kapasitesinin kolaylaştırılmasına odaklanan Net-Sıfır Sanayi Yasası’nın (Net Zero Industrial Act) yürürlüğe girmesi de dahil olmak üzere, net sıfır enerji geçişi için temiz teknoloji endüstriyel kapasitesini artırma yarışındaki yerini sağlamayı amaçlayan bir dizi öneriyi açıklamıştır.

Net-Sıfır Sanayi Yasası, dijital, havacılık ve savunma sektörleri için gerekli hammaddelere erişimin sağlanmasını amaçlamaktadır. İlaveten, iklim nötrlüğüne ulaşmanın anahtarı olan teknolojilerin üretimini artırmayı amaçlayan bir dizi önlem içermeketedir. 2030 yılına kadar AB’de üretilecek stratejik net sıfır teknolojileri için yıllık dağıtım ihtiyaçlarının en az %40’ı için bir hedef belirlemektedir.

Bu gelişmelerin ardından, Kanada 31 Mart 2023 tarihinde, 2023 bütçesinde 60 milyar doların üzerinde vergi kredisi ve ek 20 milyar dolarlık sürdürülebilir altyapı yatırımları için önerilerle yeşil enerji ve temiz teknoloji üretim kapasitesini ölçeklendirmeyi amaçlayan girişimini açıklamıştır.

Dünya çapında tüm ülkeler daha temiz enerji sistemlerine ve endüstrilerine küresel geçişe katılma fırsatlarından yararlanmaya hazırlanırken, Avustralya küresel yarışta geri kalmamak adına önemli bir hamlede bulunmuştur.

Yeni Net Sıfır Otoritesi’nin temel odak alanlarından biri, özellikle emisyon yoğun sektörlerdeki iş gücünü yeni becerilere ve istihdama erişmeleri için desteklemeyi hedeflemektir.

Hükümet Net Sıfır Otoritesi kapsamında, hükümet genelindeki programlar ve politikalarla koordineli olarak yeni temiz enerji endüstrilerini teşvik etme konularında bölgeleri ve toplulukları desteklemekten sorumlu olacaktır.

Hükümet, Net Sıfır Otoritesi’nin girişimlerini başlatmak için, Başbakan ve Kabine Bakanlığı’nda, nihai tasarımı konusunda tavsiyelerde bulunacak ve paydaşlara danışacak geçici bir ajansın kurulmasını önerecektir.

İş dünyası ve yatırım grupları, hükümetin yeni Net Sıfır Otoritesi’ni kurma planlarını memnuniyetle karşılamıştır.