Avrupa Parlamentosu, 27 Şubat 2024 tarihinde, çevre suçları listesinin genişletilmesi de dahil olmak üzere ekosistemin korunmasını ve güçlendirilmesini amaçlayan çevre suçları kapsamında, para cezaları ve hapis cezası da dahil olmak üzere, bazı yaptırımlara ilişkin yeni kuralları kabul ettiğini duyurmuştur.

Avrupa Parlamentosu tarafından 499’a 100 oyla onaylanan yeni kurallar kapsamında yeni çevresel suçlar listesi, yasa dışı ağaç ticareti ve su kaynaklarının tükenmesini içerecek, bireysel suçlar, on yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek, şirketler için küresel cironun %5’i kadar veya 40 milyon Euro’ya kadar cezalar söz konusu olabilecektir.

Yeni kuralların kabulü, Avrupa Komisyonu’nun 2021 yılında çevre korumayı güçlendirmeyi ve çevre suçlarındaki artışı ele almayı amaçlayan bir teklifin sunulmasının ardından gelmiş olup Avrupa Komisyonu’na göre, çevre suçları dünya çapında dördüncü en büyük suç faaliyetini temsil etmektedir.

Yeni kurallar kapsamında suç sayılan yeni eylemler arasında yasadışı kereste ticareti, su kaynaklarının israfı, cıva ve florlu sera gazlarının ithalatı ve kullanımı, istilacı türlerin ithalatı ve deniz taşımacılığında gemilerden kaynaklanan kirlilik yer almaktadır.

Yeni kurallar aynı zamanda büyük ölçekli orman yangınları veya hava, toprak veya su kalitesinde önemli hasar gibi, korunan bir alandaki ekosistemin veya habitatın yok olmasına neden olan “nitelikli suçlar” için daha katı yaptırımlar da içermektedir.

Yeni kurallara göre, çevresel suç işleyen bireyler ve şirket temsilcileri, neden oldukları zararın boyutu ve ciddiyetine bağlı olarak hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirler. Nitelikli suçlar sekiz yıla kadar cezalandırılabilirken, bir kişinin ölümüne neden olan suçlar on yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak ve diğer suçlar için ise en fazla beş yıl hapis cezası uygulanabilecektir.

Yeni kurallara göre şirketler için, cezalar yıllık küresel gelirin %3’ü veya %5’i, alternatif olarak ise 24 milyon euro veya 40 milyon euro arasında olacaktır. Bu cezalar, suçun niteliğine bağlı olarak değişiklik gösterecektir.

Üye Devletlerin eğitim düzenlemesi ve veri toplaması

Avrupa Parlamentosu, Üye Devletlerin polisler, hakimler ve savcılar için özel eğitimler düzenlemesini, ulusal stratejiler hazırlamasını ve çevresel suçlarla mücadelede farkındalık kampanyaları düzenlemesini talep etmektedir. İlaveten, AB Üye Devletleri tarafından çevresel suçlar hakkında toplanan veriler, bu konunun daha iyi ele alınmasına yardımcı olacak ve Avrupa Komisyonu’nun suç kapsamına dair listeyi düzenli olarak güncellemesine yardımcı olacaktır.

Sonraki adımlar

Kurallar, AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandığı tarihten itibaren yirminci gününde yürürlüğe girecek olup, Üye devletlerin kuralları ulusal sistemlerine dönüştürmeleri için iki yıl süreleri olacaktır.