Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı (Department of Energy) 14 Mart 2024 tarihinde, temiz hidrojenin maliyetini azaltmayı amaçlayan bir dizi projeye 750 milyon dolar tahsis edeceğini duyurmuştur.

Enerji Bakanlığı tarafından duyurulan finansman kapsamında projeler, gelişmiş elektroliz teknolojilerini ve temiz hidrojen sistemleri ve bileşenlerinin üretim ve geri dönüşüm yeteneklerini destekleyerek, önümüzdeki birkaç yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri’nin temiz hidrojen üretim kapasitesini önemli ölçüde artırmayı hedeflemektedir.

Bu duyuru, Biden yönetiminin Haziran 2023’te Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Temiz Hidrojen Stratejisi ve Yol Haritası’nı yayınlamasının ardından gelmiştir. Strateji, enerji yoğun endüstrilerde kullanılmak üzere düşük karbonlu hidrojen üretiminin, kullanımının ve dağıtımının önemli ölçüde artırılmasını amaçlamaktadır. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri’nin temiz hidrojen üretimini ve kullanımını 2030’a kadar 10 milyon metrik ton, 2050’ye kadar ise 50 milyon ton ölçeğinde artırmayı hedeflemektedir.

Hidrojen, özellikle rüzgar veya güneş gibi yenilenebilir enerji çözümlerinin ve emisyon azaltımının daha az olduğu eden sektörler için temiz bir enerji geleceğine geçişin temel taşlarından biri olarak görülmektedir.

Şu anda Amerika Birleşik Devletleri’nde yaklaşık 10 milyon metrik ton hidrojen üretilmekte ve küresel olarak yaklaşık 94 milyon metrik ton hidrojen üretilmektedir. Ancak bu üretimin büyük çoğunluğu fosil yakıtlar kullanılarak sağlanmakta ve bu da kirletici maddeler ve sera gazı emisyonlarının açığa çıkmasına sebep olmaktadır.

Örneğin, ABD’nin hidrojen üretimi, doğal gazın buhar metan reformuyla çıkarılmasına dayanmakta olup bu durum şu anda yılda yaklaşık 100 milyon ton sera gazı emisyonu açığa çıkmasına sebep olmaktadır.

Temiz hidrojen kapasitesinin geliştirilmesi, yeşil hidrojen gibi, yenilenebilir enerji kullanılarak hidrojenin diğer materyallerden çıkarılması sürecini beslenmesi için büyük yatırımlar gerekmekte olup bunlar arasında altyapı, elektroliz, taşıma ve depolama yer almaktadır.

Enerji Bakanlığı’nın yeni finansman projesi, İki Taraflı Altyapı Yasası (Bipartisan Infrastructure Law) tarafından finanse edilecektir. Bu finansman 1 milyar dolarlık kısmı elektroliz yoluyla üretilen temiz hidrojenin maliyetini azaltmak için araştırma, geliştirme, deneme ve dağıtım faaliyetlerine ve 500 milyon dolarlık kısmı temiz hidrojen sistemleri ve malzemelerinin imalatı ve geri dönüşümü için geliştirilmiş süreçler ve teknolojiler için araştırma, geliştirme, deneme ve dağıtım faaliyetlerine tahsis edilmektedir.

İki Taraflı Altyapı Yasası, ulaşım sektörüne büyük çapta yatırımlar yaparak, kamu güvenliğini ve iklim direncini iyileştirmek, ülke genelinde istihdam yaratmak ve daha adil bir gelecek sağlamayı amaçlayan bir yasadır. 15 Kasım 2021’de Başkan Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe giren İki Taraflı Altyapı Yasası, 2022’den 2026’ya kadar mali yıllarda, yollar, köprüler ve toplu taşıma, su altyapısı, dayanıklılık ve geniş bant dahil olmak üzere altyapıya yönelik yeni Federal yatırım için 550 milyar dolar sağlamaktadır.

Yeni fonlar, 24 eyalette 52 projeyi destekleyecek ve bunlar arasında düşük maliyetli, yüksek verimli elektrolizör imalatına odaklanan projelere 316 milyon dolar, yakıt hücresi montaj ve yığınları için gelişmiş imalata 150 milyon dolar, yakıt hücresi tedarik zinciri gelişimine 82 milyon dolar, elektrolizör bileşen ve tedarik zinciri gelişimine 81 milyon dolar, gelişmiş teknoloji ve bileşen geliştirme projelerine 72 milyon dolar ve geri dönüşüm konsorsiyumuna 50 milyon dolar ayrılmıştır.

Enerji Bakanlığı’na göre, projelerin yılda 14 gigavatlık bir yakıt hücresi imalat kapasitesini mümkün kılması beklenmekte olup bu da her yıl satılan orta ve ağır ticari araçların %15’ini çalıştırmak için yeterli olacak ve yılda 10 gigavatlık elektrolizer, yılda ek olarak 1,3 milyon ton temiz hidrojen üretmek için yeterli olacaktır.