ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (The U.S. Securities and Exchange Commission -“SEC”) 6 Mart 2023 tarihinde, şirketlerin yıllık raporlarında ve kayıt beyanlarında işletmelerinin karşı karşıya olduğu iklim riskleri hakkında bilgi vermesini zorunlu kılan düzenlemenin onaylandığını duyurmuştur.

SEC İklim Açıklama Kuralları’na (Climate Disclosure Rules) ilişkin gereklilikler, şirketlerin ilk kez yıllık raporlarda ve kayıt beyannamelerinde işletmelerini etkileyen iklim riskleri, bu risklerle ilgili planlar, şiddetli hava olaylarının finansal etkisi ve bazı durumlarda operasyonlarından kaynaklanan sera gazı emisyonları hakkında bilgi sağlamalarını gerektirmektedir.

Bu düzenleme, şirketlerin sürdürülebilirlikle ilgili raporlama sağlamaları için önemli bir adım olmasına rağmen, SEC’nin nihai kuralı, özellikle şirketlerin, doğrudan işlemleri dışındaki değer zincirlerinde kaynaklanan Kapsam 3 emisyonlarını rapor etme gerekliliğini kaldırarak, SEC’nin ilk önerisindeki gereksinimleri önemli ölçüde azaltmaktadır.

SEC, Mart 2022’de önerdiği iklim açıklama kurallarını yayınlamış olup taslak kurallar altında açıklama gereksinimleri, şirketin yönetim kurulu ve yönetimi tarafından iklimle ilgili risklerin denetimi ve belirlenen iklimle ilgili risklerin stratejiye, iş modeline ve görünüme nasıl etki ettiği ve şirketin bu riskleri belirleme, değerlendirme ve yönetme süreci hakkında bilgileri içermekteydi. İlk öneri, şirketlerin Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını raporlamalarını gerektirmekteydi.

İlk öneri kapsamında ek raporlama gereksinimleri, şirket tarafından bir geçiş planı benimsenmiş olması durumunda, bu geçiş planlarının detaylarını, senaryo parametrelerini, varsayımları ve iklimle ilgili risklere dayanıklılığı değerlendirmek için senaryo analizi kullanan şirketler için tahmini finansal etkileri içermekteydi. Ayrıca, ciddi hava olayları gibi iklimle ilgili olayların finansal tablo kalemlerine ve düşük karbon ekonomisine geçişle ilgili risklerin etkisine dair bilgi içermekteydi.

Nihai kuralların yayımlanmasını duyuran açıklamada SEC Başkanı, önerinin aldığı önemli geri bildirimlere dikkat çekmiş olup, 24.000 şirket, yatırımcı ve diğer paydaşlardan gelen yorumlar kapsamında kurallara uymanın maliyetlere ve Kapsam 3 verilerinin tutarlılığı ve güvenilirliğine ilişkin endişeleri göz önünde bulundurularak düzenlemede değişiklikler yapıldığı belirtilmiştir.

En önemli değişikliklerden biri, Kapsam 3 emisyonlarını raporlama zorunluluğunun kaldırılmasıdır. Ek olarak, SEC kuralı Kapsam 1 ve 2 emisyon gerekliliklerini azaltmakta olup gereklilikler yalnızca büyük şirketler için ve yalnızca önemli (material) olarak kabul edildikleri durumlarda geçerli olacaktır.

Emisyon raporlaması yapması gereken şirketler için kurallar aynı zamanda daha fazla süre sağlayarak raporlamanın yıllık rapor yerine ikinci çeyrek mali raporuyla yapılmasına olanak tanımaktadır.

İlaveten, ciddi hava olaylarının mali etkilerine ilişkin raporlama gerekliliğinin daha az yük getiren ayrıntılı maliyet raporlamasıyla değiştirilmesi söz konusudur.

Nihai kural ayrıca, gerektiğinde Kapsam 1 ve 2 raporlamasını 2026 yılına kadar ertelemekte, güvence gereksinimlerini hafifletmekte ve aşamalı hale getirmektedir.

Nihai SEC kuralı kapsamında Kapsam 3 emisyonlarının raporlaması kaldırılmış ve Kapsam 1- 2 emisyonlarının raporlanmasına ilişkin gereklilikleri de hafifletmiş olsa da, birçok şirketin diğer yargı bölgelerinde bulunan raporlama gereksinimlerine uyum sağlamak için bu alanlarda bu konularda açıklama yapmak zorunda kalacaklarını belirtmek gerekmektedir.

Örneğin, Avrupa Birliği Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (Corporate Sustainability Reporting Directive- “CSRD”), AB’de 150 milyon Euro’nun üzerinde gelir elde eden Avrupa Birliği dışındaki şirketleri de kapsayan raporlama gereksinimlerini genişletmekte ve ayrıca Kapsam 3 emisyonlarının raporlanmasını da içermektedir. Benzer şekilde, örneğin, Kaliforniya İklim Açıklama Standartları, eyalette faaliyet gösteren büyük ABD’li şirketlerin tam değer zinciri emisyonlarını açıklamalarını gerektirecek olup hem halka açık hem de özel şirketleri ve yabancı merkezli şirketlerin yan kuruluşlarını içeren 10,000’den fazla ABD şirketi, yakın gelecekte Kaliforniya İklim Açıklama Standartları kapsamında raporlama gereksinimlerine tabi olacaktır.