Konu: US Federal Supplier Climate Risks and Resilience Rule- ABD Federal Tedarikçi İklim Riskleri ve Dayanıklılık Düzenlemesi

Tarih: 17.11.2022


 

Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından, büyük federal tedarikçilerin sera gazı emisyonlarını ve iklimle ilgili finansal riskleri kamuya açıklamasını ve bilime dayalı emisyon azaltma hedefleri belirlemesini gerektirecek olan Federal Supplier Climate Risks and Resilience Rule (“Federal Tedarikçi İklim Riskleri ve Dayanıklılık Düzenlemesi”) önerilmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (“COP27”) 27. Taraflar Konferansı’nda önerilen bu düzenlemeyi vurgulamış olup, bu düzenleme ABD federal hükümetinin 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşması için bir dizi hedef ve girişimi özetleyen ve federal tedarikten kaynaklanan emisyonları bu tarihe kadar net sıfıra düşürme hedefini de içeren yönetimin Federal Sürdürülebilirlik Planı’nın bir parçasını oluşturmaktadır.

Düzenleme uyarınca, federal hükümet tedarikçilerinin emisyonları ve iklimle ilgili finansal risk verilerini açıklamasını ve bilime dayalı emisyon azaltma hedefleri belirlemesini gerekmektedir.

Tedarik zincirinde meydana gelen aksaklıklar her sektörü etkilemekte olup, Federal Tedarikçi İklim Riskleri ve Dayanıklılık Düzenlemesi, federal tedarik zincirlerinin dayanıklılığını güçlendirerek daha fazla verimlilik ve daha düşük iklim riski sağlamayı hedeflemektedir. İşbu düzenleme, öncelikle büyük federal tedarikçilere odaklanarak hedeflenen, riske dayalı bir yaklaşım sağlamaktadır.

Düzenlemeye göre;

  • Yıllık sözleşme bedeli 50 milyon dolardan fazla olan federal yükleniciler de dahil olmak üzere en büyük tedarikçilerin iklimle ilgili finansal riskleri, emisyon azaltma hedeflerini ve Kapsam 1, Kapsam 2 ve ilgili Kapsam 3 emisyon kategorilerini kamuya açıklamaları gerekmektedir.
  • Yıllık sözleşmeleri 7,5 milyon dolardan fazla ancak 50 milyon dolardan az olan federal yüklenicilerin Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını raporlaması gerekecektir.
  • Yıllık sözleşmeleri 7,5 milyon dolardan az olan tüm federal yükleniciler bu kuraldan muaf olacaktır.
  • Yıllık sözleşmeleri 7,5 milyon doların üzerinde olan küçük işletmelerin, önerilen kural kapsamında yalnızca Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını bildirmeleri istenecektir.

Federal tedarikçilerin çevresel verileri açıklaması ve emisyon azaltma hedefleri belirlemesi konularında, CDP çevre raporlama sistemi, İklimle İlgili Mali Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) Önerileri ve Bilime Dayalı Hedefler Girişimi (SBTI) kriterlerinden yararlanılacaktır.