Konu: Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

Tarih: 07.06.2022

 

1. GİRİŞ

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 04.06.2022 tarihli 31856 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Kanun kapsamında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun yetkisi” 88. maddesinin 6. fıkrası eklenmiştir. Bu kanun maddesi ile kurumsal raporlamaya ilişkin önemli bir adım atılmıştır. 

 

2. YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 

TTK’ya eklenen 88/6 maddesi kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, belirlediği işletmeler ve kuruluşlar için uygulamada birliği ve sürdürülebilirliğe ilişkin raporlamaların uluslararası alanda geçerliliğini sağlamak amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu olacak şekilde Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarını belirlemeye ve yayımlamaya yetkili kılınmış, ilaveten belirli kurum ve kurullar (SPK, BDDK, SEDDK vb.), Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına uygun olmak şartıyla, kendi alanları için geçerli olacak standartlarla ilgili olarak ayrıntıya ilişkin düzenlemeler yapabileceği hüküm altına alınmıştır. İlgili madde hükmü aşağıda yer almaktadır;

“Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, belirlediği işletmeler ve kuruluşlar için uygulamada birliği ve sürdürülebilirliğe ilişkin raporlamaların uluslararası alanda geçerliliğini sağlamak amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu olacak şekilde Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarını belirlemeye ve yayımlamaya yetkilidir. Belirli alanları düzenlemek ve denetlemek üzere kanunla kurulan kurum ve kurullar, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına uygun olmak şartıyla, kendi alanları için geçerli olacak standartlarla ilgili olarak ayrıntıya ilişkin düzenlemeler yapabilir.”

 

3. SONUÇ

 

Yapılan değişiklik ile Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları mevzuata kazandırılmış olup, raporlama dünyası için önemli bir adım atılmıştır. 

 

Saygılarımla,

Av. Cenk NARTER