Konu: Koronavirüs Salgını Nedeniyle VERBİS Kayıt Sürelerinin Uzatılması

Tarih: 11/03/2021

Koronavirüs (COVID-19); tüm dünya çapında insan sağlığını önemli ölçüde tehdit eden ve ölümlere yol açan bir hastalık olarak gündemde yer almaktadır. Bazı işyerlerinin fiziksel olarak kapalı olması veya uzaktan / dönüşümlü çalışma modeli uygulanması, bu nedenle veri sorumlularınca kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamaması ve Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt yükümlülüğünün süresinde yerine getirilemeyeceği gerekçesiyle 11/03/2021 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu 2021/238 sayılı kararı (“Karar”) ile VERBİS’e kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin karar vermiştir. 

Bu Karar uyarınca yeni süreler aşağıdaki şekilde olacaktır:

VERBİS’e Son Kayıt Tarihleri

Veri Sorumluları Kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi Kayıt için son tarih
Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları 01.10.2018 31.12.2021
Yurtdışında yerleşik veri sorumluları 01.10.2018 31.12.2021
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları 01.01.2019 31.12.2021
Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 01.04.2019 31.12.2021