Kanada Hükümeti, plastik üreticilerinin Kanada pazarına sundukları plastiğin miktarı ve türü hakkında rapor vermelerini ve plastiğin üretimden, kullanım ömrünün sonuna kadar ekonomideki yaşam döngüsü boyunca izlenmesini gerektiren yeni bir Federal Plastik Sicili’nin (Federal Plastics Registry) başlatıldığını duyurmuştur.

Hükümetin lansmanı duyuran açıklamasına göre, yeni kayıt sistemi Kanada’nın sıfır plastik atık hedefini desteklemekte ve plastiğin yaşam döngüsüne dair ülke çapında veri tutma taahhüdünü içermektedir. Hükümet, bu kayıt sisteminin plastik üretildiği andan kullanım ömrünün sonuna kadar izlemeye ve takip etmeye yardımcı olmayı amaçladığını belirtmiştir. Kanada’da yılda 4,4 milyon ton plastik atığı üretilmekte olup bunların sadece %9’u geri dönüştürülmektedir.

Kanada Hükümeti, plastik kirliliğini azaltmak, plastiğin yaşam döngüsü boyunca üretim, kullanım ve yönetim biçimini iyileştirmek ve döngüsel ekonomiye geçmek için kapsamlı bir plan uygulamaktadır. 22 Nisan 2024’te, Kanada Hükümeti, Federal Plastik Sicili için veri toplamak amacıyla Kanada Çevre Koruma Yasası’nın (Canadian Environmental Protection Act –“CEPA”) 46. bölümü kapsamında bir bilgi toplama bildirimi yayınlamıştır.

Federal Plastik Sicili, tüketicilere ve hükümete, zaman içinde ilerlemeyi izlemeye yardımcı olacak güvenilir veriler sağlayacak olup plastik atık ve kirliliği azaltmak için plan ve yol haritasını belirleyecektir.

Kanada’da atık yönetimi sorumluluğu, federal düzeyde, il, bölgesel ve belediye hükümetleri arasında paylaşılmaktadır. Sorumluluklarının bir parçası olarak, iller ve bölgeler, genişletilmiş üretici sorumluluğu programlarını geliştirmektedir. Genişletilmiş üretici sorumluluğu, döngüsel plastik ekonomisi oluşturmak için önemli bir rol oynarken, raporlama gereksinimleri ülke genelinde belirli bir format bulunmadığından standart tanımlar, hesaplamalar ve performans göstergeleri içermemeleri nedeniyle farklılık göstermektedir.

Bu nedenle, “Sıfır Plastik Atık” için Kanada genelinde Eylem Planı, veri geliştirme ve sürdürme taahhüdünde bulunmuştur. Federal Plastik Sicili, erişilebilir, tutarlı ve sağlam veriler sağlayarak bu ihtiyaçları karşılamaya yardımcı olacaktır. Bu bilgiler, yurtiçi genişletilmiş üretici sorumluluğu programları aracılığıyla şu anda kapsanan kategorilerinin ve kapsamın ötesine geçmeyi amaçlamaktadır.

Sürdürülebilir bir şekilde yönetilebilen plastikler için Kanada Hükümeti, plastik atıkların önlenmesini ve azaltılmasını öncelik haline getiren ve çevresel olarak sağlam bir şekilde plastik üretimi, kullanımı, yönetimi ve bertarafını iyileştiren hedeflenmiş eylemler gerçekleştirmektedir. Hükümet ayrıca sektöre dayalı çözümler üretmekte, yeniden kullanım ve yerli ürünlere ilişkin yenilikleri içeren somut eylemlere yatırım yapmakta ve kendi operasyonlarını ve tedarik zinciri uygulamalarını çevre dostu hale getirerek iyi bir örnek oluşturmaktadır. Bu entegre yaklaşım, yeniden kullanım ve diğer değer geri kazanım süreçlerinin güçlendirilmesini sağlayacak ve tüketicileri bilgilendirmeye yardımcı olacaktır.

Uygulama Aşamaları

Yeni kayıt sisteminde raporlama aşamalı olarak başlayacaktır. Eylül 2025’te, ambalaj, elektronik ve elektrikli ekipman, tek kullanımlık veya tek seferlik plastik ürünlerde üretilen, ithal edilen ve piyasaya sürülen plastik miktarları raporlanacaktır. Reçine üreticileri ve ithalatçıları için raporlama gereksinimleri, diğer plastik kategorileri için ve endüstriyel, ticari ve kurumsal tesislerde üretilen plastik atıklar için raporlama 2026’da başlayacaktır. Ömrünü tamamlayan plastiklerin toplanması ve imha edilmek üzere gönderilen plastikler için raporlama, bazı kategoriler için 2026’da, diğerleri için 2027’de başlayacaktır.

Açıklamada, piyasaya bir tondan az plastik atığı üreten küçük üreticilerin raporlama gereksinimlerinden muaf tutulacağı belirtilmiştir.