Kanada Hükümeti, 19 Nisan 2023 tarihinde geri dönüştürülmüş içerik ve plastik ürünler için zorunlu etiketleme kuralları önermiştir.

Kanada Hükümeti 19 Nisan 2023 tarihinde, plastik kirliliğini önlemeyi ve plastiklerin nasıl yapıldığını, kullanıldığını ve yönetildiğini iyileştirmeyi amaçlayan yeni kurallar önermiştir. Ürünler için önerilen yeni etiketleme kuralları, plastik ambalajlarda geri dönüştürülmüş içerik gereksinimleri ve planlı bir plastik kaydı için raporlama gereksinimlerini içermektedir.

Hükümetin yeni girişimleri duyuran açıklamasına göre, Kanada’da 4,4 milyon ton plastik atığı ortaya çıkarken, sadece %9’u geri dönüştürülmektedir.

Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Steven Guilbeault;
“Plastikler, Kanadalıların günlük yaşamlarında önemli bir rol oynuyor; ancak, Kanada’da plastik atığın yönetilme şekli, hepimizin paylaştığı, giderek artan bir endişe kaynağı.” Şeklinde ifade etmiştir.

Hükümet tarafından plastiklerin sürdürülebilir bir şekilde imha edilmesine karşı çıkan konulardan biri, birçok ürünün yerel atık yönetim sistemlerinde geri dönüştürülemeyen veya kompostlanamayan “geri dönüştürülebilir” veya “biyolojik olarak parçalanabilir” olarak etiketlenmesidir.

Önerilen kurallara göre, bir il veya bölgedeki insanların %80’inin plastik ambalajları kabul eden, ayıklayan ve

yeniden kullanan geri dönüşüm sistemlerine erişimi olmadıkça, plastik ambalajlar ve tek kullanımlık plastikler üzerinde kovalayan ok simgesinin ve diğer geri dönüştürülebilirlik iddialarının kullanılması yasaklanacak.

Benzer düzenlemeler Avrupa Birliği’nde de yer almakta olup, Avrupa Komisyonu tarafından Döngüsel Ekonomi Eylem Planı kapsamında artan ambalaj atıklarıyla ve plastik kirliliği ile mücadele etmeyi amaçlayan, 30 Kasım 2022 tarihinde önermiş olduğu yeni kurallara göre, Avrupa Birliği pazarındaki tüm ambalajların 2030 yılına kadar tamamen geri dönüştürülebilir olması gerekecektir.

Avrupa Birliği 2023 için önemli çevre vergisi değişikliği planlanmakta olup, işletmeler bu önlemlerin etkisini simdi değerlendirmeli ve yükümlülüklerini yerine getirmek için kısa vadede harekete geçmeleri gerekmektedir.

Komisyona göre, harekete geçilmediği takdirde, Avrupa’da halihazırda kişi basına yılda yaklaşık 180 kg’a ulasan ambalaj atığı, 2030 yılına kadar %19, plastik ambalaj atığı ise %46 artacaktır.

Ambalaj, Avrupa Birliği’nde kullanılan plastiğin %40’ını ve kağıdın %50’sini olusturmaktadır. Yeni teklif ile yeniden kullanım ve geri dönüşüm yoluyla 2040 yılına kadar ambalaj atıklarını %15 oranında azaltılması hedeflenmektedir.

Böylelikle, şirketlerin ürünlerinin belirli bir yüzdesini tüketicilere yeniden kullanılabilir veya yeniden doldurulabilir ambalajlarda sunmaları gerekecek olup, ambalaj formatlarında bazı standardizasyonlar getirilecektir.

Türkiye’de ürünleri AB pazarında işlem gören birçok şirket olması nedeniyle söz konusu düzenlemelerin Türk şirketler üzerinde de büyük etkisi olacak olup, bu bağlamda ambalaj malzemelerin sürdürülebilirlik ve etiketleme kriterlerini karşılaması gerekecektir.

Kanada Hükümeti tarafından önerilen kurallar ayrıca, plastik ambalajların ve tek kullanımlık ürünlerin etiketlenmesinde “bozunur” veya “biyobozunur” gibi terimlerin kullanılmasını yasaklayacak ve ürünlerin kompostlanabilir olarak etiketlenmesi için minimum standartları belirleyecektir.

Teklifler ayrıca, hükümetin geri dönüştürülmüş plastikler için daha güçlü ve daha güvenilir nihai pazarları desteklemeye yardımcı olacağını belirtilen iyileştirilmiş geri dönüşüm sistemleri, azaltılmış sera gazı emisyonları ve teşvik dahil olmak üzere faydalar plastikler için döngüsel ekonomi gibi belirli plastik ambalaj türlerinde minimum geri dönüştürülmüş içerik gerekliliklerini de içermektedir.

Plastik sicili, ömürlerinin sonunda nasıl yönetildikleri de dahil olmak üzere Kanada pazarına sürülen plastikler için yıllık raporlama gereklilikleri ve Kanada’da plastiklerin yaşam döngüsüne ilişkin verilerin yayınlanması ile ekonomideki plastiklerin izlenmesine yardımcı olacaktır.