Konu: Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarih: 31.12.2020


Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 31.12.2020 tarihinde 31351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir.

  • GİRİŞ

Yönetmelik ile Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’ne; “Geçiş Süreci” başlığı ile “Geçici Madde 4”eklenmiş ve Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nin EK-2’sinin “8. Atık Yönetimi” başlıklı kısmına 8.7 maddesi, EK-3B’sindeki tablonun “Lisans Konuları Geri Kazanım” kısmı güncellenerek yeni satırlar eklenmiş ve EK-3C’deki tabloda yer alan “Atık Yağ” satırı değiştirilerek yeni maddeler eklenmiştir.

  • YÖNETMELİK İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE DAİR

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’ne eklenen Geçici Madde 4 ile “Atık Yağ Geri Kazanım Konulu” Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi’ne sahip tesisler, “Atık Yağ Rafinasyonu” deneme üretimlerine ilişkin süreç tamamlanıncaya kadar faaliyetlerine devam edebilecekleri, söz konusu geçici madde ile hüküm altına alınmıştır.

Yönetmelik ile Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nin EK-2’sinin “Atık Yönetimi” başlıklı kısmına “Atık Yağ Transfer Noktası” tanımını eklemiştir.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nin Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu için gereken ekleri içeren EK-3B’sinin LİSANS KONULARI bölümünde yer alan “Atık Yağ” ibaresi kaldırılarak, yerine “Atık Yağ Rafinasyonu” ifadesi eklenmiş olup ek bir belge olarak “8-Deneme Üretimi Sonuç Raporu” talep edilmiştir.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nin Çevre İzin ve Lisans sürecinin tamamlaması aşamasında sunulması gereken belgeleri ifade eden, EK-3C’sinin “Atık Yağ” satırı “Atık Yağ Rafinasyonu” ile değiştirilmiş olup, bu kapsamda ek olarak tesislerden “TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyon Belgesi” ile “Rafinasyon Tesisi Değerlendirme Raporu” talep edilmiştir.

  • SONUÇ

İşbu Bilgi Notu, ele aldığı konuların genel bir bakışı olarak hazırlanmıştır. Burada sağlanan bilgiler yayınlandığı gün itibariyle doğrudur. Narter & Partners Hukuk Bürosu, bu yayının dayanarak alınan herhangi bir eylemden dolayı sorumlu tutulamaz.

Saygılarımla,

Av. Cenk NARTER