ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (The U.S. Securities and Exchange Commission- “SEC”), sürdürülebilirlikle ilgili faktörlere yatırım odakladığını iddia eden fonlardan, varlık değerinin en az %80’ini bu faktörlere uygun olarak sağlama zorunluluğunu getiren yeni kuralların kabul edildiğini duyurmuştur.

SEC’in bu adımı, önceki 2001 yılında kabul edilen düzenlemenin (“Names Rule”) bir değişikliği olarak görülmekte olup fon adlarının içsel yatırımlarını ve risklerini yanıltmasını önlemek için bir önlem olarak tasarlanmıştır.

Bu kurala göre, belirli bir tür yatırıma odaklandığını ima eden fon şirketlerinin, varlık değerlerinin en az %80’ini bu yatırımlara uygun olarak yatırma politikası benimsemeleri gerekmektedir.

Kabul edilen değişiklikler, belirli özelliklere sahip yatırımlara odaklandığını iddia eden fonlara da uygulanacak şekilde 80% kuralını genişletmektedir. Bu kural sadece ESG fonlarına uygulanmamakta olup  “büyüme” veya “değer” olarak etiketlenen fonlar da düzenlemeye dahildir. Ancak düzenleme ağırlıklı olarak ESG fonlarına odaklanmış durumdadır. Zira ESG stratejileri sunan fonlara olan yatırımcı ilgisinin hızla arttığını, bu tür fonların yaygınlaştığını ve ESG ile ilgili terimlerin geniş bir yelpazeye sahip olmasından dolayı yeşil aklama riskinin arttığını belirtiyor.

Son kural, “sürdürülebilir” veya “yeşil” gibi ESG ile ilgili terimlerin kullanılmasının “özellikle yatırımcı koruma endişeleri” doğurduğunu belirtmekte olup “ESG faktörlerini yatırım stratejilerinde dikkate alan fonlar, benzersiz düşünceleri gerektiren bir tematik alanı içerir ve yatırımcıları çekmek için fon adlarında özellikle etkili olabilen terimlerin kullanımını içerdiğini” ifade etmektedir.

SEC Başkanı Gary Gensler, kuralların, bir fonun portföyünün fon adıyla uyumlu olduğundan emin olmaya yardımcı olacağını ve doğru reklamcılıkla, fon yatırımcıları adına fon bütünlüğünü teşvik edeceğini ifade etmektedir.

Nihai kural, “ESG entegrasyon fonlarının” adlarında ESG terimlerinin “önemli ölçüde aldatıcı ve yanıltıcı” olarak tanımlanmasını içeren ilk öneride yer almadı.

ESG entegrasyon fonları, ESG faktörlerini diğer ESG olmayan faktörlerle birlikte yatırım kararlarında dikkate alır, ancak ESG faktörlerinin diğer faktörlerden daha önemli tutulduğu ifade edilemeyecektir. Yeni kuralı duyuran bir açıklamada Gensler, bu önerinin bu kısmının hala değerlendirme altında olduğunu belirtmiştir.

Ticaret organizasyonları, geçen yıl Mayıs ayında ilk kez yayınlanan bu öneriyi eleştrerek gerekliliklerinin uygulanabilirlik açısından çok subjektif olacağını, yatırımcılar arasında karmaşa yaratacağını ve sadece isimlere dayalı yüzeysel değerlendirmeleri teşvik edeceğini iddia etmiştir.

Eric Pan, Washington’daki önemli bir fon grubu olan Investment Company Institute’ün CEO’su, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Bu kural, iddiaya göre kuralın temelini oluşturan ESG fonlarından çok daha fazla Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tüm fonların üçte birinden fazlasını içine alarak hiçbir gerekçeye dayanmaksızın aşırıya kaçıyor” şeklinde belirtmiştir.

Endüstriye bir esneklik sağlanarak, değişiklik fonların %80 standartına uyumsuz hale gelmeleri durumunda düzeltici işlem için önerilen 30 gün yerine 90 gün süre olarak verileceği belirtilmiştir.