Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği’nde ve Şarj Hizmeti Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikleri içeren yeni versiyon ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun YEK-G Sistemi ve Organize YEK-G Piyasası İşletim Usul ve Esasları’nda değişiklik yapılmasına dair kurul kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

17.08.2023 tarihinde 32282 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren: Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile mevcut Yönetmeliklerde birtakım değişiklikler yapılmıştır. Ek olarak Enerji Piyasası Düzenleme

2023-08-17T15:43:01+03:0017 Ağustos 2023|Enerji, Enerji, Enerji, Enerji, Enerji, Enerji, ESG & Sürdürülebilirlik|

AB Yenilenebilir Hidrojen Standartları

Avrupa Komisyonu, 13 Şubat 2023 tarihinde Yenilenebilir Enerji Direktifi kapsamında çıkarılan iki adet Yetki Devrine Dayanan Tasarruf (“Delegated Act”) aracılığı ile Avrupa Birliği’nde (“AB”) yenilenebilir hidrojene ilişkin standartlara

2023-04-10T12:48:59+03:0010 Nisan 2023|Genel|

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı

11.08.2022 tarihinde 31920 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren : Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile birtakım değişiklikler yapılmıştır. İşbu bilgi notumuz kapsamında söz konusu değişiklikler incelenecektir.

Bazı Önemli Değişiklikler:

  • Şebekeye ihtiyaç fazlası enerji verilmesi
2022-08-15T12:39:52+03:0015 Ağustos 2022|Genel|

Sit Alanlarında RES ve GES ilke kararlarında yapılan değişiklik 20.07.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Doğal Sit Alanlarında
Rüzgâr Ve Güneş Enerjisi Projeleri Geliştirilmesine Yönelik İlke Kararlarda Yapılan
Değişiklik (“Değişiklik”) 20.07.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yapılan Değişiklik uyarınca, nitelikli doğal koruma alanlarında Güneş Enerjisi
Santralleri (“GES”) yatırımları yapılmasının yolu açılırken, doğal koruma

2022-07-22T14:49:23+03:0022 Temmuz 2022|Genel|

Kapasite Tahsisleri Hakkında Duyuru

Kapasite Tahsisleri Hakkında Duyuru Yayımlandı!

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“EPDK”) tarafından kapasite tahsisleriyle ilgili olarak 03.03.2022 tarihli ve 10822 sayılı Karar alınmıştı. EPDK tarafından 2022 yılı Temmuz ayında Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’ne iletilen yardımcı

2022-07-22T15:46:32+03:0022 Temmuz 2022|Genel|
Go to Top