Amazon Türkiye Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurumuna Yapılan Başvuru ile İlgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 27/02/2020 Tarihli ve 2020/173 Sayılı Karar Değerlendirmesi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na (“KVKK”) uymadığı gerekçesiyle Amazon Türkiye’nin 1.200.000,00.-TL idari para cezası ceza ödemesine karar vermiştir.

Kurul, kararında üç farklı ihlal çerçevesinde değerlendirme yapmıştır.

  1. Müşterilere Gönderilen Elektronik Ticari İleti İçin Açık Rıza Alınmaması

Elektronik ticari ileti