NEWS AND ARTICLE2022-09-26T11:36:30+03:00

Communique regarding the Administrative Monetary Fines to be Imposed pursuant to Subparagraph (k) of Paragraph One of Article 20 of the Environmental Law Numbered 2872

Subject: Communique regarding the Administrative Monetary Fines to be Imposed pursuant to Subparagraph (k) of Paragraph One of Article 20 of the Environmental Law Numbered 2872 Date: 31.12.2020 The Communique regarding the Administrative Monetary Fines to be Imposed pursuant to Subparagraph (k) of Paragraph One of Article 20 of the Environmental Law Numbered 2872 (the "Law")

Regulation Amending the Environmental Permit and License Regulation

Subject: The Regulation Amending the Environmental Permit and License Regulation Date: 06/11/2020 The Environmental Permit and License Regulation, published in the Official Gazette dated 10.09.2014 and numbered 29115 (the "Regulation") has been revised by the Regulation Amending the Environmental Permit and License Regulation, published in the Official Gazette dated 06.11.2020 and numbered 31296. The purpose of the

Amendments to the Regulation on Control of Industrial Air Pollution

Subject: Regulation Amending the Regulation on Control of Industrial Air Pollution Date: 06/11/2020 The Regulation on Control of Industrial Air Pollution, published in the Official Gazette dated 03.07.2009 and numbered 27277 (the "Regulation") has been revised by the Regulation Amending the Regulation on Control of Industrial Air Pollution, published in the Official Gazette dated 06.11.2020 and numbered

The Communique Amending the Continuous Emission Measurement Systems Communique

Subject: The Communique Amending the Continuous Emission Measurement Systems Communique Date: 06/11/2020     The Continuous Emission Measurement Systems Communique (the "Communique"), published in the Official Gazette dated 12.10.2011 and numbered 28082, has been revised by the Communique Amending the Continuous Emission Measurement Systems Communique. To that effect;   The following paragraphs have been added to Article

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Konu: Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tarih: 29/07/2020  28/07/2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (‘’Kanun’’) ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeler Kanunu (‘’6100 Sayılı Kanun’’) revize edilmiştir. Şöyle ki;     Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler     

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Konu: Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 03/07/2020    2/2/2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği (‘’Yönetmelik’’), 03.07.2020 tarihli ve 31174 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile revize edilmiştir. Şöyle ki; Yönetmelik’in 12’nci maddesinde yer alan;  ‘’Genel kurul,

Koronavirüs Salgını Nedeniyle VERBİS Kayıt Sürelerinin Uzatılması

Konu: Koronavirüs Salgını Nedeniyle VERBİS Kayıt Sürelerinin Uzatılması Tarih: 23/06/2020 Koronavirüs (COVID-19); tüm dünya çapında insan sağlığını önemli ölçüde tehdit eden ve ölümlere yol açan bir hastalık olarak gündemde yer almaktadır. Bazı işyerlerinin fiziksel olarak kapalı olması veya uzaktan / dönüşümlü çalışma modeli uygulanması, bu nedenle veri sorumlularınca kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamaması ve

1 Temmuz 2020 Tarihi İtibariyle Yürürlüğe Girecek Olan İşyeri Kiralarına İlişkin Ertelenen Kanun Hükümleri Neler Getiriyor?

Konu: İşyeri Kiralarına İlişkin Ertelenen Kanun Hükümlerinin 1 Temmuz 2020 Tarihi İtibariyle Yürürlüğe Girmesi  Tarih: 01/06/2020   6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu (‘’Kanun’’) 2012 yılında yürürlüğe girmiş olup, Kanun’un tüm hükümleri aynı tarihte yürürlüğe girmemiştir. Kiracının tacir olduğu ve kiralanan yerin iş yeri olduğu kira ilişkilerini inceleyen dokuz madde hükmünün yürürlük tarihi 1 Temmuz 2020 tarihine

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği Neler Getiriyor?

Konu: Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği Tarih: 29/05/2020   28/05/2020 tarihli ve 31138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği (‘’Yönetmelik’’); olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda faaliyet gösterecek Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun (‘’Kurul’’) oluşumu, görev ve yetkileri ile üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk

Dernek, Vakıf ve Sendikaların Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Tutulması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 16. maddesi çerçevesinde “Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişisel, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline (“VERBİS”) kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline

Go to Top