Sosyal Sorumluluk

Narter & Partners olarak, içinde yaşadığımız ve çalıştığımız toplumları ilerletmeye kararlıyız ve bu çerçevede, değerlerimizi ve vizyonumuzu yansıtan anlamlı nedenlere ve girişimlere adadık. Hedefimiz, fark yaratarak topluluklarımızın başarılı olmasına yardımcı olmaktır. Müvekkillerimize sunduğumuz hizmetle aynı enerjiyi ve disiplini bu arayışa getiriyoruz.

Çeşitlilik

Farklı geçmişlere ve farklı bakış açılarına sahip insanlar bir araya getirildiğinde kuruluşların en iyi şekilde çalıştığına inanmaktayız. Çalışanlarımızın zengin ve çeşitli geçmişleri, bilgi ve becerileri sayesinde çalışmalarımız akıcı olarak ilerlemektedir. Kendi çeşitliliğimiz, müvekkillerimize verdiğimiz hizmetleri en iyi şekilde icra etmemize yardımcı olmakta ve olaylara farklı perspektifle bakarak müvekkillerimize en iyi çözümler üretmemizi sağlamaktadır. Ekibimizin çeşitli oluşu, müvekkillerimize, müvekkillerimizin çevrelerine ve kendi çevremize daha iyi geri dönüşlerde bulunmamıza yardımcı olmaktadır.

Eşitlik

Narter & Partners olarak, giderek küreselleşen bir dünyada, çeşitli yetkinlikleri, deneyimleri ve bakış açılarını iş gücümüze dahil etmenin çok önemli olduğu farkındalığına sahibiz. Hedefimiz hem kadınlara hem de erkeklere eşit fırsat tanıyarak gelişme imkânı sağlamaktır. Narter & Partners’ın çeşitliliği ile sunduğumuz hizmetin kalitesini arttırmayı hedeflemekteyiz.

Sürdürülebilirlik

Çevresel etkimizi azaltma sorumluluğumuzun farkındayız. Sürdürülebilirliğe, sadece çevre ve iklim değişikliği ile ilgili hukuk uygulamalarıyla değil, aynı zamanda faaliyetlerimizin çevresel etkisini ve riskini izleme ve azaltma çabalarımızla da katkıda bulunmaktayız. İşimiz için gerekli olan enerji ve doğal kaynakları azaltmaya, yeniden kullanmaya ve geri dönüştürmeye çalışmaktayız.