Avrupa Birliği Taksonomisi Nedir?

Avrupa Birliği Taksonomisi

Avrupa Birliği (“AB”), Avrupa Yeşil Mutabakatı (“AYM”) kapsamında sürdürülebilir teknoloji ve yatırımların desteklenmesi ve ticari aktörlerin iş süreçlerinde yeşil ve sürdürülebilir iş modellerine geçiş yapmasının önemini vurgulamıştır. Ancak bu durum beraberinde