ÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA METNİ

Biz, Narter & Partners olarak; çalışan adayımız olmanız nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin olarak açık rızanızı talep ediyoruz.

Aydınlatma metnini okudum. Bu kapsamda;

  • Referans teyidi için özgeçmişimde yer verdiğim üçüncü kişilere ait kişisel verileri ilgili kişinin bilgisi ve rızası dahilinde tarafınızla paylaştığıma dair açık rızamı gösteririm.
  • Adli sicil kaydımın Büronuz bünyesindeki açık pozisyona yaptığım iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi kapsamında işlenmesine dair açık rızamı gösteririm.
  • Tarafımdan talep edilmemiş olmasına rağmen özgeçmişimde yer verdiğim sağlık verilerim, sendika/dernek/vakıf üyeliklerim, dini veya felsefi görüşüm gibi özel nitelikli kişisel verilerimin yaptığım iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi kapsamında işlenmesine dair açık rızamı gösteririm.
  • Kimlik fotokopimde yer aldığı takdirde din bilgimin, ehliyet fotokopimde yer aldığı takdirde kan grubu bilgimin iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi kapsamında işlenmesine dair açık rızamı gösteririm.

Narter&Partners tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Çalışan Adayı Aydınlatma Metni” ile bilgilendirildiğimi, yukarıda yer alan hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.