Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19 Şubat 2021 tarihinde 31755 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’inde (“Yönetmelik”) bir takım değişiklikler yapılmıştır. İşbu bilgi notumuz kapsamında söz konusu Yönetmelik’te yapılan değişiklikler incelenecektir.

2. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği