Yeşil tahviller ve sürdürülebilir tahviller, yatırımcılar ve ihraççılar arasında sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk alanlarında önemli bir etkisi olan finansal ürünlerdir. Bu tahviller, çevre dostu projelerin finansmanını sağlamak ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaya yardımcı olmak amacıyla kullanılan yatırım araçlarıdır.

Yeşil tahviller, belirli çevresel hedeflere ve projelere yatırım yapmayı amaçlayan özel tahvil türleridir. Bu tahviller, yeşil enerji projeleri, enerji verimliliği projeleri, atık azaltma projeleri ve sürdürülebilir tarım gibi çevre dostu faaliyetlere kaynak sağlamak için ihraç edilir. Yeşil tahvillerin getirileri, yeşil projelerin başarısına bağlı olarak değişebilir. Yatırımcılar, bu tahvilleri çevresel hedeflere yatırım yaparak çevresel sorumluluğa katkıda bulunma fırsatı olarak görürler.

Sürdürülebilir tahviller hem çevresel hem de sosyal sürdürülebilirlik hedeflerine yatırım yapmayı amaçlar. Bu tahviller, yeşil tahvillerden daha geniş bir yelpazede projelere ve faaliyetlere yatırım yapma esnekliği sunar. Sürdürülebilir tahviller, çevre dostu projelerin yanı sıra toplumsal kalkınma, eşitsizlik azaltma ve iş gücü eğitimi gibi sosyal sorumluluk projelerini desteklemek için kullanılabilir. Yatırımcılar, sürdürülebilir tahviller aracılığıyla hem çevresel hem de toplumsal etkilere yatırım yapma fırsatına sahiptirler.

Her iki tahvil türü de şeffaf raporlama ve hesap verebilirlik ilkelerini benimser. İhraççılar, tahvilin getirisini etkileyen çevresel veya sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma sürecini düzenli olarak açıklarlar. Ayrıca, bu tahvillerin getirileri, projelerin başarısına ve hedeflere ulaşmaya bağlı olarak artabilir veya azalabilir.

Yeşil tahviller ve sürdürülebilir tahviller, sürdürülebilir yatırımın ve çevresel ve sosyal sorumluluğun teşvik edilmesine katkıda bulunur. İklim değişikliği, enerji verimliliği ve toplumsal eşitsizlik gibi küresel sorunlarla başa çıkmak için önemli bir finansal araç olarak kabul edilirler. Hem yatırımcılar hem de ihraççılar için bu tahviller, sürdürülebilir bir geleceğe yönelik taahhütlerini ve sorumluluklarını vurgular. Yeşil tahviller ve sürdürülebilir tahviller, finansal piyasalarda sürdürülebilirlik alanında ilerlemenin ve olumlu değişikliklerin teşvik edilmesinin bir yolu olarak giderek daha fazla kabul görmektedir.

2022, sürdürülebilir tahviller dahil olmak üzere tüm sabit gelir piyasası için zorlu bir yıl olmuştur. Çevresel Finans Verileri’nden gelen verilere göre, 2022’de yeşil, sosyal, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirlik bağlantılı (green, social, sustainability, and sustainability-linked- GSSS) tahvil ihracatı, bir önceki yıl rekor kıran 1.05 trilyon dolar seviyesinin altına inerek %15 azalarak 899 milyar dolara gerilemiştir.

2021 yılında bir trilyon dolarlık bir pazar haline gelen sürdürülebilir tahviller, bu yıl yaşanan coğrafi çatışmalar ve enflasyon gibi zorluklar nedeniyle on yıldan fazla süren büyümesine ani bir son verdi. Ancak 2022, aynı zamanda piyasanın ne kadar ilerlediğini ve ne kadar daha ilerlemesi gerektiğini gösteren bir yıl oldu.

Örneğin, yeşil tahviller, en eski sürdürülebilir tahvil etiketinin hala cazibesini sürdürdüğünü gösterdi. Diğer daha yeni etiketlerin tümü %20’nin üzerinde düşüş yaşarken, 15 yıllık yeşil tahvil etiketi, ihracatın sadece %10 daraldığı bir performans sergileyerek toplam sabit gelir piyasalarındaki %26’lık düşüşü önemli ölçüde geride bırakmıştır.

Ayrıca, sürdürülebilir tahvil piyasası, global tahvil piyasasındaki payını 2022’nin son altı ayında %15’in üzerine çıkararak daha da arttırmıştır. Bu, 2021’de %12 ve 2020’de %7 bildirilen paylara göre dikkat çekici bir gelişmedir.