Narter & Partners, Yabancıların Türkiye’deki haklarına ilişkin her türlü idari ve hukuki işlemleri ve davaları ile Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına ilişkin bütün hukuki ve idari işlemlerin yapılması ve  Gayrimenkul yatırımı ile birlikte Türk vatandaşlığının kazanılması ve yatırımların yapılması sürecine ilişkin hizmet vermektedir.

Narter and Partners Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku alanında aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

  • Yabancıların oturma izni, oturma izni uzatma başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
  • Türk Vatandaşlığını kazanmak etmek isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması,
  • Tüzel kişiler nezdinde istihdam edilecek yabancılar da dahil olmak üzere, Türkiye’de istihdam edilmesi planlanan yabancıların çalışma izni, çalışma izin uzatım başvurusunun yapılması, Türkiye’de çalışma izni edinecek kişilerin ailelerine ilişkin aile ikamet izni başvurusunun yapılması ve bütün bu işlemlerin takibi ve sonuçlandırılması,
  • Türkiye’de yerleşik olmayan yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alımlarında ödemekle yükümlü olan katma değer vergisinden muafiyet başvuru işlemlerinin yapılması.