Küresel ekonominin neredeyse her alana yayılması ve artan ithalat ihracat faaliyetleri sonucu çok daha fazla önem kazanan uluslararası ticaret hukuku alanında Narter &Partners uluslararası ticari faaliyetlerin yeniden yapılandırılması ve piyasaya girişi sağlamak açısından uygun hukuki çerçevenin belirlenmesi olmak üzere, uluslararası iş ve işlemlerin her yönüne ilişkin yönetilmesi konularında geniş bilgi birikimi ve kapsamlı deneyime sahip ekibiyle danışmanlık hizmeti vermektedir.

Narter & Partners uluslararası ticaret hukuku alanında aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

  • Uluslararası yatırımlarda vergilendirme konusunda hukuki görüş bildirme ve yatırımlarda hukuki destek
  • Distribütörler, tedarikçiler ve üreticiler ile ilgili süreçleri takip etmek ve yönetmek
  • Ticari yaptırımlar, ihracat ve ithalat sınırlamalarına ilişkin gereklilikler konularında danışmanlık
  • Uluslararası alacakların tahsili ve alacakların temin edilmesi
  • Uluslararası Tahkim yollarına başvurarak uyuşmazlıkların çözümünü sağlama