Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (“TSKB”), Türkiye Yeşil Fonu’nu kurmak amacıyla Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ile Dünya Bankası’ndan sağlanan 155 milyon ABD Doları kredisine imza atmıştır.

Türkiye’de ve küresel düzeyde kredi finansmanıyla oluşturulan ilk girişim sermayesi yatırım fonu olan Türkiye Yeşil Fonu, ülkemizin 2053 Net Sıfır hedefine önemli bir katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu anlaşmanın duyurusu sırasında TSKB, fonun Türkiye’deki firmaların yeşil dönüşüm süreçlerinde etkin bir rol oynamayı amaçladığını, aynı zamanda sermaye piyasalarındaki iklim finansmanını çeşitlendirip artırılmasının hedeflendiği belirtilmiştir.

Toplam büyüklüğü 405 milyon dolar olması planlanan Türkiye Yeşil Fonu’nun, Türkiye’nin Ulusal Katkı Beyanı kapsamındaki hedeflere önemli bir katkıda bulunması beklenmektedir. Kamunun yanı sıra özel sektörün de katılımını teşvik etmeyi amaçlayan proje, özkaynak yatırımları ile dengeli bir borçluluk seviyesi sağlayarak stratejik büyüme fırsatları sunacaktır. Fonun toplam finansman kaynağının, 155 milyon dolarlık Dünya Bankası kredisinin yanı sıra 100 milyon dolar fon seviyesinde ve 150 milyon dolar firma seviyesinde olmak üzere 405 milyon dolara ulaşması hedeflenmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, projenin Türkiye’nin yeşil kalkınma hedeflerine ulaşmasında itici bir güç olacağını ifade etmiştir. Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez ise Yeşil Finansman Projesi’nin düşük karbonlu ve iklime dayanıklı bir ekonomiye geçişi destekleyeceğini ifade etmiştir.

TSKB tarafından, Türkiye Yeşil Fonu’nun, şirketlere sermaye yatırımı yaparak yeşil dönüşüm süreçlerine katkıda bulunmayı amaçladığını belirtirken, aynı zamanda sermaye piyasalarına yeni bir ivme kazandırarak iklim finansmanına çeşitlilik getirmeyi hedeflediği ifade edilmiştir. Projede özel sektör sermayesinin de harekete geçirilmesi planlanmakta olup böylece Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine daha fazla boyutta katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Türkiye’nin Net Sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda şirket stratejilerinin etkin şekilde oluşturulması için fonun yatırım yapacağı şirketlerde ESG (çevresel, sosyal ve yönetişim) sistemleri kurularak hedefler belirlenmesi ve raporlama uygulamalarının başlatılması da sağlanacaktır. Tüm bu yönleriyle girişim sermayesi yatırım fonu pazarında bir ilk olan bu projenin iklim çatısı altında kapsayıcılık da destekleyici bir unsur olacak ve fırsat eşitliğinin önceliklendirilmesi gözetileceği ifade edilmiştir.

Ayrıca, içinde Bakanlıklar, BDDK ve SPK gibi düzenleyici kuruluşların bulunduğu kurumların çalışmalarına verdikleri önemi belirterek, Türkiye Yeşil Fonu’nun iklim risklerini kapsayıcı bir şekilde ele alarak yeşil dönüşüme ve yatırım ihtiyaçlarına katkı sağlamayı amaçlayan bir ekosistem oluşturacağı ifade edilmiştir. Bu projenin Türkiye’de ve dünyada kredi ile finanse edilmiş ilk yeşil ve kapsayıcı dönüşüm odaklı girişim sermayesi yatırım fonu olma özelliğine dikkat çekilerek, TSKB olarak, yenilikçi kaynaklarla ülkelerinin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamaya devam edeceklerini vurgulanmıştır.