Ticaret ve Şirketler Hukuku2022-09-26T10:44:11+03:00

Ticaret ve Şirketler Hukuku kapsamında geniş bir hizmet sunmaktayız. Narter & Partners olarak şirketlere hem danışmanlık hem de uyuşmazlık çözümlerine ilişkin hukuki destek verilmektedir. Anonim ve limited şirketlerin kurulması; yönetim kurulu toplantılarına yönelik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yürütülmesi, sermaye artırımı ile azaltımı gibi süreçler Şirketler Hukuku kapsamında yürütülmektedir. Narter & Partners uluslararası alanda da danışmanlık vermektedir.

Birleşme ve devralma, ortak girişimler ve stratejik ortaklıklar, şirketler arası uyuşmazlık çözümleri, bölünmeler, sözleşmeler, yönetim kurulu ve genel kurul toplantıları, şirket kuruluşları, yönetim kurulu üyelerinin görev ve sorumlulukları, sözleşmelerin hazırlanması, müzakeresi ve tadili ile elektronik ticaret gibi alanlarda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Go to Top