8. Yargı Paketi İle Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da Gerçekleşen Değişiklikler

“8. Yargı Paketi” olarak adlandırılan ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da önemli değişiklikler getiren 7499 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 12/03/2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.“8. Yargı Paketi” olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı

AB CSDDD Anlaşması

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi, 14 Aralık 2023 tarihinde kapsam dahilindeki şirketlere durum tespiti yapmaları ve insan hakları ve çevre üzerindeki fiili ve potansiyel olumsuz etkileri azaltmaları için geniş kapsamlı yükümlülükler getiren Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Direktifi (Corporate Sustainability Due

2024-01-08T10:06:03+03:008 Ocak 2024|Çevre Hukuku|

AB Yeşil Ürün İddiaları

Avrupa Birliği (“AB”) Parlamentosu ve AB Konseyi’nde görevli yasama organları, 19 Eylül 2023 tarihinde tüketicileri yanıltıcı sürdürülebilirlik iddialarından ve yeşil yıkama uygulamalarından korumayı amaçlayan yeni kurallar konusunda geçici bir anlaşmaya vardıklarını açıklamışlardır.

Teklif, Haksız Ticari Uygulamalar Direktifi (Unfair Commercial Practices Directive-

2023-10-09T15:55:37+03:009 Ekim 2023|ESG & Sürdürülebilirlik|

Sürdürülebilir Ürün İnisiyatifi

1. Giriş

Avrupa Komisyonu (“Komisyon”), Sürdürülebilir Ürün İnisiyatifi’ni (“İnisiyatif”) 30 Mart 2022 tarihinde yayınladı. Döngüsel Eylem Planı’nda açıklandığı gibi İnisiyatif kapsamında AB pazarındaki tüm ürünlerin daha dayanıklı, yeniden kullanılabilir, onarılabilir, geri dönüştürülebilir ve enerji açısından daha verimli

2022-04-18T16:03:49+03:0018 Nisan 2022|Genel|

Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) Yönetmeliği

15 Mart 2022 tarihi itibariyle Avrupa Birliği Konseyi (“Konsey”); Fit For 55 paketinin kilit unsurlarından biri olan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) yönetmeliği (“Yönetmelik”) üzerinde anlaşmaya vardı. Bu mekanizmanın temel amacı karbon kaçağının önlenmesi olup, ayrıca ülkeleri iklim değişikliğiyle mücadele için karbon fiyatlandırma politikaları oluşturmaya teşvik edecektir.

2022-03-18T11:57:40+03:0018 Mart 2022|Genel|

Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayınlanan Taslak Yeşil Borçlanma Aracı ve Yeşil Kira Sertifikası Rehberi Hakkında Bilgilendirme Notu

Konu : Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan taslak Yeşil Borçlanma Aracı ve Yeşil Kira Sertifikası Rehberi hakkında bilgilendirme notu

Tarih : 16.11.2021


1.  Taslak Yeşil Borçlanma Aracı ve Kira Sertifikası Rehberi
3 Kasım 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun internet sitesinde yayınlanan basın

2021-11-17T17:41:17+03:0017 Kasım 2021|Genel|
Go to Top