Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (“ISSB”), IFRS Sürdürülebilirlik Açıklama Standartlarını (“IFRS”) geliştiren ve onaylayan bağımsız bir özel sektör kuruluşudur. ISSB, IFRS Vakfı’nın gözetimi altında faaliyet göstermektedir.

ISSB tarafından yapılan en son toplantının ardından yapılan duyuruya göre, IFRS Vakfı’nın ISSB tarafından geliştirilen yeni iklim açıklama standartları kapsamında raporlama yapan şirketlere, öncelikle iklimle ilgili raporlamaya odaklanmalarını sağlamak için sürdürülebilirlik ile ilgili bazı riskler hakkında açıklama sağlamak için ek bir yıl süre verileceği belirtilmiştir.

ISSB tarafından, 2021 yılı Kasım ayında, COP26 iklim konferansında, yargı bölgeleri tarafından bağımsız olarak kullanılabilecek veya daha geniş raporlama çerçevelerine dahil edilebilecek küresel açıklama gereklilikleri temeli sağlamak amacıyla resmi olarak açıklama yapılmıştır.

Kurul, Mart 2022’de sürdürülebilirlik ile ilgili finansal bilgiler ve iklimle ilgili açıklamalar için genel gereklilikleri kapsayan ilk iki raporlama standardı için ilk maruz kalma taslaklarını yayınladı ve kısa süre önce yeni standartların Ocak 2024’ten itibaren yürürlüğe gireceğini ve şirketlerin 2025’te standartlara karşı açıklamalar yayınlamaya başladığını açıklamıştır.

ISSB tarafından getirilen sürdürülebilirlik raporlamasına ilişkin ek bir yıl, şirketlere Kapsam 3 emisyonlarını veya bir şirketin değer zincirinden kaynaklanan ve doğrudan kontrolünün ötesinde olanları raporlanması için verilecektir.

Şu anda yürürlükte olan ek süre kapsamında, yeni standartları kullanan şirketlerin, raporlamanın ilk yılında iklimle ilgili riskler ve fırsatlar hakkında rapor vermeleri gerekecektir. Ancak diğer sürdürülebilirlik ile ilgili riskler hakkında açıklama yapılması, ilgili finansal tablolarla aynı anda yıllık sürdürülebilirlik ile ilgili açıklamaların sağlanması, Kapsam 3 emisyonlarının açıklanması veya emisyonları ölçmek için Sera Gazı Protokolü’nün uygulanması adına fazladan bir yıla sahip olacaklardır.

Kapsam 3 emisyonları şirketin şirketlerin doğrudan kontrolü dışında, tedarik zincirleri gibi alanlarda veya müşterilerinin ürünlerini kullanımında meydana gelen, bu sebeple, izlenmesi ve hesaplanması zor olan emisyonlardır.

Rapor kapsamında, şirketler bakımından iklim riskleri ve etkilerinin yönetimi ve tedarik zincirleri hakkında daha fazla veri talep edildiğinden, karar, şirketler için iklim ve sürdürülebilirlikle ilgili raporlama standartlarının geliştirilmesinde önemli bir adımdır.

İlaveten ISSB ilgili toplantıda, iklimle ilgili riskler ve fırsatlar hakkında rapor veren şirketlere, iklim dışındaki sürdürülebilirlik ile ilgili riskleri hakkında karşılaştırmalı bilgi sağlamak için fazladan bir yıl vermeye karar vermiştir.

Bu sırada Avrupa’da, Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (“CSRD”) yakında Finansal Olmayan Raporlama Direktifi’nin (“NFRD”) yerini almakta olup, ISSB, IFRS S1 ve IFRS S2 ile ilgili görüşmelerini sürdürmeye devam etmektedir.

Avrupa Finansal Raporlama Danışma Grubu (“EFRAG”), 15 Kasım 2022 tarihinde, CSRD kapsamında sürdürülebilirlikle ilgili etkiler, fırsatlar ve riskler hakkında rapor vermeleri amacıyla kural ve gereklilikleri belirleyen, Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’nı (“ESRS”) yayınlamıştır.

Standartlar kapsamında daha yüksek bir önemlilik değerlendirmesi belirtilmiş olup, ayrıca düzenleme ile değer zincirine yaklaşım netleştirilmiş ve raporlama sürecine değer zinciri bilgileri bakımından üç yıllık belirli bir aşama dahil edilmiştir.

EFRAG, standartlarla ilgili çalışmalarını “değiştirilmiş bir takvim” çerçevesinde sürdüreceğini belirtmiş olup, zamanlaması belirtilmemekle birlikte, sökterlere özgü spesifik standartların yayınlanmasının gecikeceği belirtilmiştir.

ISSB üyeleri, ISSB’nin genel gereklilikler standardı olan S1’in ekindeki ESRS’ye referans kaynağı olarak, şirketlerin, belirli bir ISSB standardının yokluğunda, ölçütleri ve açıklamaları yatırımcıların bilgi ihtiyaçları karşılamaları halinde tanımlamayı düşünebilecekleri bir kılavuz olarak görmektedir. Bu bağlamda, ESRS ile ISSB standartlarının birbiriyle uyumlu olası beklenmektedir.

ISSB tarafında verilen ek süre neticesinde, şirketlerin başlangıçta sağladıkları iklimle ilgili bilgilerin kalitesine odaklanarak yaklaşımlarını aşamalandırabilmeleri sağlanacak olup, raporlama yapmakla yükümlü olan kuruluşlar tarafından bu adım memnuniyetle karşılanmıştır.