İş Hukuku2022-09-26T10:38:40+03:00

İş hukuku kapsamında çalışanlar ile işverenler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, bireysel ve toplu iş sözleşmelerin hazırlanması, iş sözleşmelerinin sona ermesi uygulamaları, işçi-işveren arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümlerine ilişkin danışmanlık verilmektedir. Müvekkillerimiz aleyhine açılacak davalara ilişkin arabuluculuk toplantılarına katılmaktayız ve dava süreçlerinin takibini yakından sağlamaktayız. Buna ilave olarak Türk vatandaşı olmayanlara çalışma izni ve oturma izni alınması hususlarında hizmet vermekteyiz.

Go to Top