Konu: İleti Yönetim Sistemi (“İYS”) Kayıt Sürelerinin Uzatılması

Tarih: 30.11.2020


Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 04.01.2020 tarihli ve 30998 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. İşbu Yönetmelik kapsamında alınan onaylar 01.06.2020 tarihine kadar hizmet sağlayıcılar tarafından İYS’ye aktarılır. Bu sürenin sonunda İYS tarafından alıcılara onayların İYS’ye yüklendiği ve 01.09.2020 tarihine kadar kontrol edilmediği takdirde bu onayların geçerli sayılacağı ile reddetme imkanının İYS üzerinden kullanılabileceği bilgisini içeren bir ileti gönderilir. Alıcılar, İYS’ye kaydedilen onayları 1/9/2020 tarihine kadar kontrol eder. Bu sürenin bitiminden sonra gönderilen ticari elektronik iletiler onaylı kabul edilir.

28.08.2020 tarihli 31227 sayılı Resmi Gazete’de Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te sisteme kaydolanların söz konusu yönetmelik kapsamında alınan onayları 01.12. 2020’ye kadar hizmet sağlayıcılar tarafından İYS’ye aktarılması gerekmekteydi.

Ticaret Bakanlığı’nın 30.11.2020 tarihli Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemine İlişkin Basın Açıklaması uyarınca tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs salgınının günlük hayattaki olumsuz etkileri devam etmesi nedeniyle İYS’ye kayıt süresi bir kez daha uzatılmıştır. Buna göre, 

  • 150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için onay yükleme son tarihi 31 Aralık 2020 tarihine; bu onayların vatandaş tarafından kontrol edilme son tarihi ise 15 Şubat 2021 tarihine,
  • 150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için onay yükleme son tarihi 31 Mayıs 2021 tarihine; bu onayların vatandaş tarafından kontrol edilme son tarihi ise 15 Temmuz 2021 tarihine ertelenmiştir.