Konu: İklim ile İlgili Açıklamalara Dair Standardizasyon

Tarih: 29.03.2022

1. Giriş 

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (“SEC”) 21 Mart 2022 Pazartesi günü sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği risklerine maruz kalma da dahil olmak üzere, yatırımcılar için şirketlerin iklimle ilgili açıklamalarını geliştirecek ve standartlaştıracak değişiklikler önerdi (“Standardizasyon”)

2. Genel

SEC bugüne kadar ESG açıklamalarıyla ilgili herhangi bir yasa oluşturmamıştı, ancak 2010’da çevresel finansal risk kılavuzunu yayınlamıştı. Bu risk kılavuzunun yayınlanmasından itibaren yatırımcıların iklim değişikliğine ilişkin riskler konusunda endişeleri ortaya çıkmaya başlamıştı. Bu endişelere istinaden 21 Mart 2022’de SEC, halka açık şirketlerin iklim değişikliği riskleri için ESG açıklamaları yayınlamasını gerektirecek kural değişiklikleri önerdi. Her ne kadar halka açık şirketlerin çoğu ana raporlama çerçeveleriyle uyumlu sürdürülebilirlik verilerini paylaşıyor olsalar da böyle bir açıklamanın ihtiyacı hissediliyordu. İklim bilgisi, bir şirketin risk profili ve uzun vadeli değer yaratması için önem arz etmekte olup, bu kapsamda kurallar benimsendiği takdirdeyatırımcı ihtiyaçlarını karşılamak için iklimle ilgili açıklamaları geliştirmeyi ve standartlaştırmayı ve hem yatırımcılara hem de ihraççılara fayda sağlayacak olan bu riskleri daha verimli ve etkili bir şekilde açıklamalarına yardımcı olacaktır.

SEC tarafından çok beklenen bu adım, karşılaştırılabilir, tutarlı iklim bilgilerinin desteklenmesine yardımcı olacağı tahmin ediliyor.

a) Standardizasyon Kuralları Kuruluşlar İçin Ne Anlama Gelecek?

Standardizasyon kapsamında ABD’de kayıtlı yerli veya yabancı halka açık şirketlerin aşağıdakiler de dahil olmak üzere iklimle ilgili bilgileri açıklaması gerekmektedir:

  • İklim riskleri ve bunların iş, strateji ve iş modelini ve görünümünü üzerindeki fiili veya muhtemel önemli etkileri,
  • İklimle ilgili risklerin kısa, orta ve uzun vadede yönetimi ve ilgili risk yönetimi süreçleri,
  • Şirketlerin iklimle ilgili riskleri belirleme, değerlendirme ve yönetme süreçleri,
  • Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonları ve malzeme Kapsam 3 emisyonları,
  • Varsa bir geçiş planı ile birlikte iklimle ilgili hedefler.

b) Standardizasyon Kuralları Hangi Kuruluşlar İçin Geçerli Olacak?

Tescil Türü Açıklama Uyum Tarihi
  Sera gazı emisyon ölçütleri dahil olmak üzere önerilen tüm açıklamalar: Kapsam 1, Kapsam 2 ve ilgili yoğunluk ölçütü, ancak Kapsam 3 hariç Sera Gazı emisyon ölçütleri: Kapsam 3 ve ilgili yoğunluk ölçütü
Büyük Ölçekli İhraç Eden Mali Yıl 2023 (2024 yılına kadar) Mali Yıl 2024(2025 yılına kadar)
Küçük Ölçekli ve Sınırın Altında İhraç Eden Mali Yıl 2024 (2025 yılına kadar) Mali Yıl 2025

(2026 yılına kadar)

SRC Mali Yıl 2025 (2026 yılına kadar) Hariç

 

Standardizasyon Aralık 2022’de yürürlüğe girecek şekilde kabul edilirse, aşağıdaki tabloya göre şirketler 2023 mali yılından 2027 mali yılına kadar raporlarında açıklama yapılması önerilen uygun tarihler:

Standardizasyon, Kapsam 3 emisyonları için ek bir aşamalı dönem önermekte olup, Standardizasyon kapsamında şirketlerin kuralın kabul edilmesinden sonra başlayan mali yıl için açıklamalara uyması beklenmektedir.

3. Sonuç

Standardizasyon kapsamında şirketlerin iklimle ilgili finansal risklerle daha iyi mücadele edebilmeleri ve bu risklere göre hareket ederek gelen fırsatları yakalamalarına olanak tanımaları amaçlanmaktadır.