İklim Değişikliği, çağımızın en kritik sorunu ve sürdürülebilir bir gelecek için en büyük tehditlerden biri olarak kabul edilmektedir. İklim değişikliği yalnızca küresel bir sorun olarak değil, aynı zamanda çeşitli hukuk alanlarını da etkilemektedir. Bu gerekçeyle, Narter & Partners, iklim hizmetleri sağlamada küresel ve çok disiplinli bir yaklaşım geliştirmiştir.

Narter & Partners, emisyon ticareti programları, karbonla ilgili projeler, karbon etkilerini azaltma girişimleri, müvekkiller için KSS politikaları ve karbon yönetimi stratejilerinin geliştirilmesinde, kapsamlı deneyime sahiptir. Buna ilave olarak, müvekkillerimize iklim değişikliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan düzenleyici işlemleri ve yasal risklerini belirlemelerine yardımcı olmaktayız.