Çevre Hukuku2020-11-18T16:45:24+03:00

Narter & Partners Hukuk Bürosu; küresel bir boyut kazanan çevrenin korunması, iyileştirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi ile doğal kaynaklarla ilgili koruma esaslarının belirlenmesine yönelik uluslararası antlaşmalar, yargı kararları ve bu yargı kararları sonucu ortaya çıkan içtihatlar ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmektedir.

Çevrenin korunması ve çevre kirliliği problemi, kirliliğin kaynağı olan ülke ile sınırlı kalmamakta dünya üzerinde var olan tüm ülkeleri ve insanlığı da etkilemektedir. Büromuz; çevre hukukunun temelleri, çevre hukuku ve insan hakları ilişkisi, çevresel etki değerlendirmesi ile çevre hukukunda karşılaşılabilecek cezai müeyyidelere ilişkin çalışmalar yürütmektedir.

Cenk Narter

Cenk Narter

Yönetici Avukat

Talya Kumsal Ünal

Talya Kumsal Ünal

Avukat

Go to Top