HABERLER & MAKALELER2022-04-05T10:19:27+03:00

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD)

Konu: Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD) Tarih: 22.06.2022   1. Giriş Konsey ve Avrupa Parlamentosu 21.06.2022 tarihinde “Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD) (“Direktif”)” üzerinde geçici bir anlaşmaya vardı. Sürdürülebilir ekonomiye geçişi engelleyen ve yatırımcılar tarafından gerektiği kadar dikkate alınmasında engel olan finansal olmayan bilgilerin ifşasına ilişkin mevcut kurallardaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla anlaşma yapılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda

Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Konu: Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Tarih: 22.06.2022   1. Giriş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından; Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliğinde (“Tebliğ”) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 21 Haziran 2022 tarihinde 31873 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 2. Değişiklikler Tebliğ’in “Tanımlar”

BDDK “Sürdürülebilir Bankacılık” başlığı

Konu: BDDK “Sürdürülebilir Bankacılık” başlığı Tarih: 21.06.2022 1. GİRİŞ  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) 16 Haziran 2022 tarihli basın açıklamasında iklim değişikliği ile mücadeleye ve ülkemizin Paris İklim Anlaşması uyarınca bulunduğu karbon emisyon azaltımı taahhütlerinin yerine getirilebilmesine katkı sağlamak amacıyla BDDK’nın internet sitesine “Sürdürülebilir Bankacılık” başlıklı bir bölüm eklenmiş olup, yeşil finansman ve sürdürülebilir bankacılıkla

Avrupa Parlamentosu Üyeleri Fit For 55 kapsamında ETS’nin kapsamını genişletmeyi planlıyor

Konu: Avrupa Parlamentosu Üyeleri Fit For 55 kapsamında ETS’nin kapsamını genişletmeyi planlıyor. Tarih: 15.06.2022 1. Giriş Avrupa Parlamentosu Çevre, Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Komitesi (European Parliament Committee on Environment, Public Health and Food Safety) Emisyon Ticareti Sistemi’nin (Emissions Trading System) (“ETS”) revizyonuna ilişkin raporunu (“Rapor”) gündemine aldı. Avrupa Parlamentosu Üyeleri (Member of European Parliament) (“MEP”),

Kira Artış Oranı Düzenlemesi

Konu: Kira Artış Oranı Düzenlemesi Tarih: 13.06.2022 1. Kira Artış Oranı Nedir? Kira artış oranı kiralanan taşınmazın kira bedelinin belirli aralıklarla artırılmasıdır. Kira artış oranı belirlenirken her yıl artan enflasyon ve değişen hayat koşulları nedeniyle kira bedelinin adaletli ve günün gerektirdiği ekonomik koşullar uyarınca düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Kural olarak kira artış oranı taraflar arasındaki sözleşme ile belirlenir.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Konu: Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   Tarih: 07.06.2022   1. GİRİŞ   Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 04.06.2022 tarihli 31856 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Kanun kapsamında 6102 sayılı

Yeşil Finansmanın Tarihçesi

Yeşil Finansmanın Ortaya Çıkışı İklim krizi 1970’li yıllarda Amerika Birleşik Devleti’nde meydana gelen asit yağmuru felaketleri ile ciddi bir kriz olarak nitelendirilmeye başlamış ve bu felaketler akabinde Amerika Birleşik Devletleri içerisinde azot oksit (NOx) ve kükürt dioksit (SO2) gazlarının ticaretini öngören karbon fiyatlandırma mekanizması olarak Emisyon Ticaret Sistemi (“ETS”) kurulmuştur. Bu gelişmeler akabinde iklim değişikliği etkilerinin

Greenwashing (Yeşil Aklama) Nedir?

Yeşil aklama, çevreye karşı sorumlu bir kamu imajı sunmak için bir kuruluş tarafından yayılan dezenformasyon olarak tanımlanmaktadır. Yeşil aklama ilk olarak çevreci Jay WESTERVELD tarafından 1986 yılında ortaya atılan bir kavram olarak karşımıza çıkıyor olsa da esasen geçtiğimiz birkaç yılda artan iklim krizi farkındalığı ile uygulamada sıklıkla başvurulan bir yöntem haline gelmiştir. En genel anlamı ile

Yeşil Tahvil Nedir?

Yeşil tahvillere ilişkin uluslararası kapsamda kabul gören ve sıklıkla uygulanan ilkeler, Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği (ICMA) tarafından 2018 yılında yayınlanan "Yeşil Tahvil İlkeleridir" (Green Bond Principles, "YTİ"). Bu ilkeler yeşil tahvil piyasasının geliştirilmesi ve yeşil tahvil ihracı yaklaşımını açıklığa kavuşturularak, şeffaflığın ve bilgi paylaşımının ön planda bir rehber niteliğindedir. YTİ, açıkça bu ilkelerin ihraççılar tarafından uygulanmasının

ESG Nedir?

ESG şirketlerin sürdürülebilirliklerini ölçerek onların davranışlarını değerlendirmek ve geleceğe yönelik finansal performanslarını incelemek adına kullanılan global bir konsepttir. ESG Kriterleri Nelerdir? Çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterleri, sosyal açıdan bilinçli yatırımcıların potansiyel yatırımları taramak için kullandığı bir şirketin operasyonları için bir dizi standart sunmaktadır. ESG faktörleri esasen sermaye piyasalarında yatırımcılar tarafından şirketlerin sürdürülebilirliklerini ölçerek onların davranışlarını

Go to Top