Avrupa Birliği Yeşil Tahvil Çerçeve Tasarısı Nedir?

1. Avrupa Birliği Yeşil Tahvil Çerçevesi Nedir?

İklim değişikliği krizine yönelik regülasyonların uygulamaya konulması ile, şirketler sera gazı emisyonlarını azaltmaya ve kendilerini iklim değişikliği ile uyumlu hale getirme adına girişimlerde bulunmaya başlamıştır. Yeşil dönüşümün gerçekleştirilebilmesi adına şirketler, yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımının