Dernek, Vakıf ve Sendikaların Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Tutulması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 16. maddesi çerçevesinde “Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişisel, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline (“VERBİS”) kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere

2020-05-10T23:23:38+03:0010 May 2020|Uncategorized|

Amazon Türkiye Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurumuna Yapılan Başvuru ile İlgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 27/02/2020 Tarihli ve 2020/173 Sayılı Karar Değerlendirmesi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na (“KVKK”) uymadığı gerekçesiyle Amazon Türkiye’nin 1.200.000,00.-TL idari para cezası ceza ödemesine karar vermiştir.

Kurul, kararında üç farklı ihlal çerçevesinde değerlendirme yapmıştır.

  1. Müşterilere Gönderilen Elektronik Ticari İleti İçin Açık Rıza Alınmaması

Elektronik ticari ileti

2020-05-10T00:41:01+03:0010 May 2020|E-Commerce|

Koronavirüsünn Etkilerinin Kişisel Verileri Koruma Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Koronavirüs (COVID-19); tüm dünya çapında insan sağlığını önemli ölçüde tehdit eden ve ölümlere yol açan bir hastalık olarak gündemde yer almaktadır. İşbu Bilgilendirme Notumuzda, Koronavirüs’ün Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında nasıl değerlendirileceğini ve buna bağlı olarak bu verilerin hangi

Go to Top